Datum účinnosti: 3. ledna 2018

Skupina VMware, Inc. a společnosti této skupiny (dále jen „VMware“, „my“, „nám“ a „naše“) se zavazují chránit soukromí našich návštěvníků webových stránek, zákazníků, obchodních partnerů, koncových uživatelů a účastníků našich akcí.

V následujících oznámeních o ochraně soukromí vysvětlujeme různé způsoby, jakými VMware shromažďuje, používá a sdílí osobní informace. Věnujte prosím čas pozornému přečtení těchto oznámení.

Oznámení VMware o ochraně soukromí: Toto oznámení se zabývá osobními informacemi, které shromažďujeme za obvyklého průběhu našeho podnikání, a to pomocí našich webových stránek, našich produktů a služeb (například zpětná vazba k produktu a průzkumy), našich mobilních aplikací (pokud jsou napojeny) a jinými prostředky (například naši akcemi či prodejními a marketingovými činnostmi).

Oznámení o používání souborů cookie: Toto oznámení se zabývá naším využíváním souborů cookie a dalšími podobnými technologiemi sledování, když navštěvujete naše webové stránky nebo používáte naše produkty, služby a mobilní aplikace.

Oznámení o ochraně soukromí žadatele: Toto oznámení se zabývá osobními informacemi, které shromažďujeme v souvislosti s náborem zaměstnanců.

Oznámení k mobilním aplikacím: U mobilních aplikací VMware, které VMware používá pro své vlastní potřeby (např. mobilní aplikace VMworld nebo mobilní aplikace VMware Partner Central), platí Oznámení VMware o ochraně soukromí. Tam, kde se postupy shromažďování, používání anebo sdílení dat těchto mobilních aplikací liší od obecných upozornění v Oznámení VMware o ochraně soukromí, budou tyto mobilní aplikace obsahovat vlastní jednotlivá upozornění na ochranu soukromí, která doplní Oznámení VMware o ochraně soukromí. Další informace o způsobu sběru dat u určitých mobilních aplikací najdete v oznámení o ochraně soukromí v nainstalované mobilní aplikaci VMware. U mobilních aplikací vyvinutých společností VMware, které však naši zákazníci nebo partneři používají pro své vlastní potřeby, se obracejte na našeho příslušného zákazníka nebo partnera (vaši organizaci), abyste se obeznámili s jejich postupy shromažďování a využívání dat.

Dodatečná oznámení: Společnost VMware může občas poskytovat další informace „just-in-time“ nebo doplňující informace o způsobu shromažďování, používání a sdílení dat týkajících se daných konkrétních webových stránek, mobilních aplikací, produktů a služeb. Tato oznámení mohou doplňovat nebo objasňovat postupy ochrany soukromí u společnosti VMware nebo vám mohou poskytnout další možnosti výběru, jak má VMware zpracovávat vaše údaje.

OZNÁMENÍ VMWARE O OCHRANĚ SOUKROMÍ


Skupina VMware, Inc. a společnosti této skupiny (dále jen „VMware“, „my“, „nám“ a „naše“) se zavazují chránit soukromí našich návštěvníků webových stránek, zákazníků, obchodních partnerů, koncových uživatelů a účastníků našich akcí.

Toto Oznámení o ochraně soukromí popisuje postupy ochrany osobních údajů, které se vztahují na naše shromažďování, používání a zpřístupňování osobních informací pomocí webových stránek, produktů, služeb a mobilních aplikací společnosti VMware (kde jsou napojeny nebo odkazují na toto Oznámení o ochraně soukromí), a také v souvislosti s našimi akcemi či prodejními a marketingovými činnostmi.

Společnost VMware může poskytovat další informace „just-in-time“ nebo doplňující informace o způsobu shromažďování, používání a sdílení dat těchto konkrétních webových stránek, mobilních aplikací, produktů a služeb a programů. Tato oznámení mohou doplňovat nebo objasňovat postupy ochrany soukromí u společnosti VMware za popsaných okolností nebo Vám mohou poskytnout další možnosti výběru, jak má VMware zpracovávat Vaše údaje.

Máte-li k tomuto Oznámení o ochraně soukromí jakékoli dotazy, kontaktujte nás na adrese privacy@vmware.com.

 

ČÁST I: JAKÉ INFORMACE SBÍRÁME A JAK JE POUŽÍVÁME

1. Informace, které od Vás získáváme
Shromažďujeme osobní informace, které nám dobrovolně poskytnete. Osobní údaje shromažďujeme například při Vaší objednávce, registraci (nebo pro použití) nebo vyžádání si informací o produktech nebo službách VMware, zápisu na marketingová sdělení, požadavku na podporu, vyplňování dotazníků, zasílání zpětné vazby k produktu nebo přihlášení na akci nebo webinář VMware. Můžeme od Vás také získávat osobní informace offline, například při Vaší návštěvě některé z našich akcí, při telefonních rozhovorech s obchodními zástupci nebo při kontaktování zákaznické podpory. Tyto informace můžeme použít v kombinaci s dalšími informacemi, které o Vás shromáždíme, jak je uvedeno v tomto Oznámení.

Osobní informace, které shromažďujeme, mohou obsahovat kontaktní údaje, např. Vaše jméno, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, uživatelské identifikátory a hesla a preference způsobu kontaktování. Mohou také obsahovat profesní informace, např. Vaše pracovní zařazení, oddělení nebo funkci, jakož i druh Vaší žádosti nebo sdělení. Také shromažďujeme informace, které nám chcete poskytnout, pokud v našich formulářích (např. při přihlášení na akci, zpětné vazbě k produktům nebo u dotazníkových průzkumů) vyplníte políčko obsahující konkrétní sdělení nebo poznámku. Kromě toho můžeme shromažďovat osobní informace, které jste zveřejnili pomocí našich komunikačních prvků, např. zpravodajských panelů, chatů, blogů apod., kde máte možnost předávat informace a materiály. Veškeré informace, které jsou na těchto fórech oznámeny, se stávají informacemi veřejnými, a proto se mohou objevit na veřejnosti např. pomocí vyhledávačů nebo jiných veřejně dostupných platforem, a mohou být „prolézány“ nebo prohledávány třetími stranami. Mohou si je také přečíst, shromažďovat nebo využívat jiní uživatelé k odesílání nevyžádaných zpráv. Nezasílejte proto žádné informace, které nechcete odhalit široké veřejnosti.

Při nákupu produktů nebo služeb VMware můžeme také shromažďovat fakturační a transakční informace.

Níže jsou uvedeny příklady, jak můžeme tyto informace použít:

 • K dodávce produktů a služeb VMware a zpracování transakcí.
 • K odpovědím na Vaše požadavky nebo k poskytnutí Vámi požadovaných informací.
 • K odesílání administrativních nebo účetních informací.
 • Ke správě Vašeho uživatelského konta a poskytování podpory nebo jiných služeb, jako jsou aktualizace produktů, opravy a doporučení k produktům a službám.
 • K získávání a analýze zpětné vazby od Vás nebo Vaší uživatelské zkušenosti.
 • K lepšímu porozumění našim zákazníkům a koncovým uživatelům a způsobu jejich používání a interakce s webovými stránkami, mobilními aplikacemi, produkty a službami společnosti VMware.
 • K poskytování personalizované zkušenosti a implementaci požadovaných preferencí.
 • Ke zlepšení spolehlivosti služby nebo zdokonalení vlastností a funkcí.
 • K posílení bezpečnosti, sledování a ověřování totožnosti nebo přístupu ke službám, potírání spamu nebo jiného škodlivého softwaru a bezpečnostních rizik.
 • K zasílání marketingových a propagačních sdělení (pokud je to v souladu se zákonem).
 • Ke zjišťování efektivity marketingových a propagačních kampaní.
 • K zasílání dobrozdání (s Vaším předchozím souhlasem).
 • Ke komunikaci s Vámi na sociálních sítích třetích stran (dle podmínek používání těchto sítí).
 • Ke správě stahování (download) produktů a k ověřování shody s našimi licenčními a dalšími podmínkami používání.
 • Ke komunikaci s Vámi ohledně našich akcí nebo akcí našich partnerů.
 • Ke kontrole kvality a školení zaměstnanců.

2. Informace, které shromažďujeme automaticky:
Při používání webových stránek VMware, online reklamy nebo marketingových e-mailů (společně dále jen „online funkce“) nebo mobilních aplikací:
Automaticky shromažďujeme určité informace, když používáte nebo vstupujete na online funkce nebo mobilní aplikace. Tyto informace nemusejí Vaši identitu odhalovat přímo, ale mohou obsahovat informace o konkrétním zařízení, které používáte, například o typu hardwaru, verzi operačního systému, webovém prohlížeči (např. Firefox, Safari nebo Internet Explorer) a adrese Vašeho internetového protokolu (IP) či MAC nebo o identifikátoru zařízení. V některých zemích včetně Evropského hospodářského prostoru mohou být tyto informace podle platných zákonů o ochraně dat považovány za informace osobní.

Dále automaticky sbíráme a ukládáme určité informace v serverových protokolech, jako jsou například: statistiky o Vašich aktivitách v online funkcích nebo v mobilních aplikacích; informace o tom, jak přistupujete a využíváte určitou online funkci nebo mobilní aplikaci; vaše IP adresa; typ zařízení a jedinečná identifikační čísla zařízení, informace o událostech na zařízení (například kolize, systémová aktivita a nastavení hardwaru, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas Vašeho požadavku a odkazovaná adresa URL), širší zeměpisná poloha (např. země nebo město) a další technické údaje shromažďované pomocí souborů cookie, pixelových tagů a dalších podobných technologií, které jednoznačně identifikují Váš prohlížeč. Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak Vaše zařízení komunikovalo s našimi webovými stránkami, včetně navštívených stránek a kliknutí na odkazy. V některých zemích včetně Evropského hospodářského prostoru mohou být tyto informace podle platných zákonů o ochraně dat považovány za informace osobní.

Další informace o našem využívání souborů cookie a dalších podobných sledovacích technologií najdete v našem oznámení o používání souborů cookie.

Níže jsou uvedeny příklady, jak můžeme tyto informace použít:

 • K poskytnutí online funkce nebo mobilní aplikace.
 • K odpovědím na Vaše požadavky nebo poskytnutí požadovaných informací.
 • K získávání a analýze zpětné vazby od Vás nebo Vaší uživatelské zkušenosti.
 • K lepšímu porozumění našim zákazníkům a koncovým uživatelům a způsobu jejich používání a interakce s online funkcemi nebo mobilními aplikacemi.
 • K poskytování personalizované zkušenosti a implementaci požadovaných preferencí.
 • Ke zlepšení spolehlivosti služby nebo zdokonalení vlastností a funkcí.
 • K posílení bezpečnosti, sledování a ověřování totožnosti nebo přístupu ke službám, potírání spamu nebo jiného škodlivého softwaru a bezpečnostních rizik.
 • K zasílání marketingových a propagačních sdělení (pokud je to v souladu se zákonem).
 • Ke zjišťování efektivity marketingových a propagačních kampaní.
 • Ke spolupráci s Vámi na sociálních sítích třetích stran (s podmínkami používání těchto sítí).
 • Ke komunikaci s Vámi ohledně našich akcí nebo akcí našich partnerů.

Při používání produktů a služeb VMware:
V souvislosti s používáním určitých produktů a služeb VMware ve Vaší organizaci můžeme automaticky sbírat určité údaje týkající se výkonu a konfigurace produktů a služeb společnosti VMware a upotřebení, interakce a používání takových produktů našimi zákazníky a jejich koncovými uživateli (dále jen „údaje o využití“). Údaje o využití jsou obecně technické informace získané ze softwaru produktů nebo systémů hostujících služby, zařízení přistupujících k těmto produktům a službám anebo protokolů vygenerovaných během takového používání, které obvykle přímo neidentifikují koncového uživatele.

Některé produkty a služby společnosti VMware se účastní programů zlepšování zkušeností zákazníků VMware a v závislosti na programu mohou mít naši zákazníci možnost omezit nebo kontrolovat rozsah shromažďovaných informací. Pokud jsou informace v těchto programech shromažďovány, jsou informace využívány společností VMware pro tři klíčové potřeby:

 • usnadnění poskytování daného produktu nebo služby VMware, což může zahrnovat oprávnění ke sledování, ověřování shody, monitorování služeb a výkonnosti infrastruktury, zajišťování integrity a stability služeb nebo pouhé sledování či řešení technických problémů, abychom mohli produkt nebo službu dodat podle standardů, k nimž se společnost VMware zavázala;
 • doporučování a podpora používání produktů a služeb VMware;
 • diagnostika problémů produktů a služeb společnosti VMware a jejich zlepšování a související zkušenosti uživatelů.

Některé produkty a služby společnosti VMware automaticky sbírají a ukládají určité údaje o využití pomocí souborů cookie, pixelových tagů a dalších podobných technologií sledování, které jednoznačně identifikují prohlížeč nebo zařízení. Další informace o našem využívání souborů cookie a dalších podobných sledovacích technologií najdete v našem oznámení o používání souborů cookie.

Případné zákaznické smlouvy (včetně popisů služeb), včasná oznámení nebo jiná sdělení obsažená v produktech nebo službách společnosti VMware mohou podrobněji popisovat další detaily o shromažďování a upotřebení údajů o využití společností VMware pro její vlastní účely. Získané technické informace a identifikátory jsou blíže popsány v našem Středisku záruk a důvěry a v některých případech budou záviset na úrovni účasti programu podle volby zákazníka.

Údaje o využití nezahrnují žádný zákaznický obsah nahraný do produktů nebo služeb společnosti VMware. Jste-li individuálním uživatelem produktů nebo služeb VMware a požadujete další informace ohledně našich postupů sběru dat u produktů a služeb používaných ve Vaší organizaci, obraťte se na svého správce IT.

 

3. Informace ze zdrojů třetích stran a přidružených společností
Občas o Vás také můžeme získat informace ze zdrojů třetích stran, jak to umožňují platné zákony, a to z veřejných databází, od maloprodejců a distribučních partnerů, společných marketingových partnerů či z platforem sociálních médií. Příklady informací, které můžeme obdržet z jiných zdrojů, zahrnují: účetní informace, pracovní funkci a veřejně dostupnou odbornou kvalifikaci, informace o službách a podpoře, informace o produktech nebo službách podle Vašich zájmů nebo preferencí, informace o zobrazení stránek od některých obchodních partnerů, s nimiž společně provozujeme služby pod společnou značkou nebo společné nabídky a informace o kreditní historii od úvěrových kanceláří. Informace, které od Vás dostaneme, můžeme použít k lepšímu pochopení anebo udržování a vylepšování přesnosti našich záznamů o Vás jakož i k distribuci, propagaci nebo optimalizaci našich produktů a služeb. Tyto informace můžeme také použít ve spojení s Vašimi zvyklostmi a preferencemi prohlížení webů (získanými od našich datových partnerů) a Vašimi kontaktními údaji, odbornými informacemi a historií Vašich transakcí se společností VMware (získanou z naší databáze řízení vztahů se zákazníky), abychom pro Vás zajistili cílenou reklamu a marketing, pokud to dovolují platné zákony a v souladu s vašimi reklamními a marketingovými preferencemi.

Informace o Vás můžeme získat rovněž od našich přidružených společností, jimiž jsou Dell Technologies, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks a VirtuStream (skupina Dell Family) a v rozsahu, který se týká prodeje a marketingu našich společných produktů a služeb, i od jimi určených partnerů.

Tyto informace použijeme k poskytování podpory a k posílení naší schopnosti poskytovat Vám relevantní marketing, produkty, služby a doporučení a dále též k monitorování, předcházení a odhalování podvodů.

4. Informace, které zpracováváme z pověření našich zákazníků
Během používání našich produktů a služeb mohou zákazníci VMware a jejich koncoví uživatelé odesílat nebo nahrávat informace do služeb VMware pro hostování nebo ukládání. Tento zákaznický obsah zpracovává společnost VMware z pověření zákazníka a naše postupy ochrany soukromí se budou řídit smlouvou, kterou máme uzavřenou s našimi zákazníky, a toto oznámení o ochraně soukromí se na osobní informace obsažené v tomto zákaznickém obsahu vztahovat nebude. V souladu s podmínkami těchto smluv společnost VMware tento zákaznický obsah zpracuje pro účely poskytování příslušných služeb VMware a podle pokynů zákazníka. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy, jak se s těmito informacemi nakládá, obraťte se na osobu nebo organizaci, která uzavřela smlouvu s VMware, aby využívala službu VMware pro hostování nebo zpracování těchto informací (např. Vašeho zaměstnavatele). Našim zákazníkům poskytneme v souladu s podmínkami naší smlouvy s nimi pomoc při řešení jejich případných obav.

 

ČÁST II: JAK SDÍLÍME VAŠE INFORMACE

Dbáme na to, abychom umožnili přístup k Vašim osobním informacím pouze těm osobám, které je skutečně potřebují k výkonu svých úkolů a povinností, a sdíleli je s těmi třetími stranami, které mají pro přístup k nim legitimní důvod. Osobní informace o Vás můžeme sdílet s třetími stranami za následujících okolností:

 • Poskytovatelé služeb: Vaše informace můžeme sdílet s třetími stranami, jako jsou např. dodavatelé, konzultanti, obchodní zástupci a další poskytovatelé služeb, kteří pracují v našem zastoupení. Patří mezi ně i prodejci a poskytovatelé služeb, kteří poskytují pomoc při marketingu, fakturaci, zpracování plateb kreditními kartami, analýze dat a přehledů, v technické podpoře a službách zákazníkům. Pokud v tomto Oznámení o ochraně soukromí není uvedeno jinak, nesdílíme, neprodáváme, neposkytujeme ani neprodáváme žádné osobní informace třetím osobám pro účely jejich propagace.

 • Obchodní partneři: Vaše informace smíme předávat našim distribučním partnerům, jako jsou distributoři a prodejci, abychom mohli vyhovět požadavkům na produkty a informace, efektivně poskytovat jednotnou podporu a zasílat zákazníkům či potenciálním zákazníkům informace o společnosti VMware a jejich produktech a službách.

  Čas od času se společnost VMware může účastnit společného prodeje nebo propagace produktů s vybranými obchodními partnery. Pokud zakoupíte nebo výslovně vyjádříte zájem o společně nabízený produkt, propagaci nebo službu, můžeme s těmito partnery sdílet odpovídající osobní informace.

  Vezměte prosím na vědomí, že společnost VMware nemá vliv na využívání těchto informací našimi obchodními partnery. Naši partneři odpovídají za to, že řídí jejich vlastní využívání osobních informací shromážděných za těchto okolností. Doporučujeme Vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů příslušného partnera, abyste se dozvěděli více o tom, jak s Vašimi osobními informacemi nakládá.

 • Přidružené společnosti VMware a skupina Dell Family: Vaše informace smíme sdílet s našimi mateřskými společnostmi, dceřinými anebo přidruženými společnostmi (včetně firem skupiny Dell Family a jejich partnerů, jak je uvedeno výše). Tyto informace mohou být sdíleny a využívány k poskytování služeb a podpory, vydávání doporučení pro optimalizaci používání produktů a služeb, poskytování informací zákazníkům a potenciálním zákazníkům o sortimentu nabízených produktů a služeb a k dalším účelům popsaným v tomto Oznámení o ochraně soukromí.

 • Životně důležité zájmy: Smíme dále předávat informace, pokud jsme přesvědčeni, že je to pro ochranu životních zájmů určité osoby nezbytné.

 • Shoda se zákony nebo příslušným orgánem činným v trestním řízení, regulačním orgánem, vládní agenturou, soudem nebo třetí stranou: Smíme zveřejňovat informace, pokud jsme přesvědčeni, že zveřejnění je nezbytné nebo je vyžadováno (i) zákonem nebo nařízením, aby byly dodrženy požadavky právního procesu nebo požadavky vládních úřadů (včetně odpovědí veřejným orgánům, aby bylo vyhověno potřebám národní bezpečnosti nebo požadavkům na vymáhání práva); nebo (ii) pro výkon, stanovení nebo ochranu našich zákonných práv.

 • Převody podniků: Smíme sdílet nebo předávat Vaše informace při jednání o případné fúzi, prodeji majetku společnosti, financování, akvizici, likvidaci, reorganizaci podniku nebo v souvislosti s takovými a obdobnými akcemi. Jakéhokoli případného kupujícího budeme informovat, že Vaše informace smí být použita pouze v souladu s tímto Oznámením o ochraně soukromí.

 • S vaším souhlasem: S Vaším souhlasem smíme zveřejnit Vaše osobní informace pro jakýkoli účel.

 • Jiné oprávněné obchodní účely: Vaše osobní informace můžeme sdílet, pokud je to nezbytné pro jiné oprávněné účely, jako je ochrana důvěrných a majetkových informací společnosti VMware, nebo pokud je to nutné, abychom našim zákazníkům mohli poskytnout podporu, odpovědět na dotaz a posloužit našimi produkty nebo službami.
ČÁST III: MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

Osobní údaje, včetně osobních informací získaných v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) nebo ve Švýcarsku, mohou být přenášeny, uchovávány a zpracovávány námi a našimi poskytovateli služeb, partnery a přidruženými společnostmi ve Spojených státech amerických a potenciálně i v jiných zemích, jejichž zákony na ochranu dat se liší od zákonů ve Vaší zemi, například v Kanadě, na Filipínách, v Singapuru, Indii, Austrálii a Izraeli. Vaše osobní informace budeme chránit v souladu s tímto Oznámením o ochraně soukromí všude tam, kde budou zpracovávány, a učiníme příslušná smluvní či jiná opatření k ochraně příslušných osobních údajů v souladu s platnými zákony. K těmto krokům patří provádění Standardních smluvních doložek Evropské komise pro předávání osobních informací od společností naší skupiny se sídlem v EHP jiným společnostem skupiny. Naše Standardní smluvní doložky mohou být poskytnuty na vyžádání. Podobné patřičné záruky jsme zavedli i s našimi poskytovateli služeb, partnery a přidruženými společnostmi.

ČÁST IV: BEZPEČNOST A DŮVĚRNOST

Společnost VMware dodržuje (a vyžaduje od svých poskytovatelů služeb, aby dodržovali) příslušná organizační a technická opatření určená k ochraně bezpečnosti a důvěrnosti veškerých osobních informací, které zpracováváme. VMware například využívá fyzické kontroly přístupu, šifrování, internetových bran typu firewall, detekci narušení a monitorování sítě v závislosti na povaze informací a rozsahu zpracování. Zaměstnanci společnosti VMware, kteří mohou mít přístup k osobním informacím, jsou povinni zachovávat důvěrnost těchto informací.

Žádné bezpečnostní postupy ani protokoly však nikdy nemohou zaručit 100% bezpečnost, a proto doporučujeme, abyste při poskytování osobních informací přes internet byli nanejvýš opatrní a používali snadno dostupné nástroje ochrany, jako jsou internetové firewally, antivirové a antispywarové programy a podobné technologie.

ČÁST V: VAŠE PRÁVO NA OCHRANU SOUKROMÍ

Aktualizace Vašich informací: Pokud byste chtěli aktualizovat osobní informace, které jste nám poskytli, přihlaste se prosím na stránku myvmware.com a aktualizujte svůj profil.

Marketingová sdělení: Příjem marketingových sdělení společnosti VMware lze odhlásit návštěvou příslušné služby VMware na adrese http://info.vmware.com/content/subscription. Odhlášení je možné provést i kliknutím na tlačítko „Odhlásit“ uvedené v jakémkoli marketingovém e-mailovém sdělení, které Vám zašleme, případně zasláním e-mailu na adresu privacy@vmware.com.

Další práva platná pro EHP a některá další území: Pokud pobýváte na určitých územích (jakým je např. Evropský hospodářský prostor), můžete mít právo uplatňovat určitá práva na ochranu soukromí, na něž máte podle platných zákonů nárok. Vaši žádost vyřídíme v souladu s platnými zákony o ochraně dat. Je možné, že budeme potřebovat uchovat určité informace pro účely vedení záznamů anebo dokončení transakcí, které jste zahájili před požádáním o vymazání.

 • Právo dát souhlas anebo zrušit souhlas: Při zpracování určitých osobních informací můžeme chtít opřít se o Vámi vyslovený souhlas. Pokud tak činíme, máte právo svůj souhlas neposkytnout nebo jej kdykoli odvolat. To však nemá vliv na zákonnost zpracování informací vycházejícího ze souhlasu daného ještě před jeho odvoláním.

 • Právo přístupu: Máte právo na přístup k osobním informacím, které o Vás uchováváme.

 • Právo vymazání: Za určitých okolností můžete mít právo na vymazání osobních informací, které o Vás uchováváme (například jestliže již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly původně shromážděny).

 • Právo podat námitky proti zpracování: Můžete mít právo požadovat, aby společnost VMware přestala zpracovávat Vaše osobní informace anebo Vám přestala posílat marketingová sdělení.

 • Právo na opravu: Můžete mít právo požadovat, abychom opravili nepřesné nebo neúplné osobní údaje.

 • Právo na omezení zpracování: Můžete mít právo požadovat, abychom za určitých okolností omezili zpracování Vašich osobních informací (například pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás máme, nejsou přesné, nebo nejsou drženy zákonně).

Pokud budete chtít uplatnit některá z výše uvedených práv, kontaktujte prosím privacy@vmware.com, abychom mohli Vaši žádost posoudit podle platných zákonů. Abychom mohli chránit Vaše soukromí a bezpečnost, můžeme před vyřizováním Vaší žádosti podniknout kroky k ověření vaší totožnosti.

Určité produkty a služby VMware: Některé produkty a služby VMware mohou naši zákazníci využívat ke shromažďování osobních informací o Vás. V takových případech tyto osobní informace zpracováváme výhradně z pověření našich zákazníků a jakákoli osoba, která se snaží uplatňovat svá práva, by měla svůj dotaz nasměrovat nejprve na našeho zákazníka (správce dat). Vizte Část 1, oddíl 4 výše.

ČÁST VI: DALŠÍ INFORMACE

Jak dlouho uchováváme Vaše informace
Budeme uchovávat osobní informace, které o Vás shromažďujeme, dokud k tomu máme odůvodněnou potřebu z pohledu své činnosti, případně dokud je to nezbytné k naplnění účelů uvedených v tomto Oznámení o ochraně soukromí, ledaže by delší dobu uchovávání vyžadoval nebo povoloval zákon (např. pro daňové, právní, účetní nebo jiné účely). Můžete kdykoli požádat o vymazání Vašich osobních údajů (další informace vizte v oddíle „Vaše práva na ochranu soukromí“) a my Vaši žádost zvážíme v souladu s platnými zákony.

Pokud již ke zpracování Vašich osobních informací odůvodněnou potřebu z pohledu své činnosti nemáme, pak tato data buďto vymažeme, anebo anonymizujeme, a pokud to není možné (např. proto, že Vaše osobní informace byly uloženy v zálohových souborech), budeme Vaše osobní údaje bezpečně skladovat a izolovat je od jakéhokoli dalšího zpracování až do doby, kdy bude vymazání možné.

Děti
Naše webové stránky, produkty a služby nejsou zaměřeny na osoby mladší 14 let. Osobní informace od těchto osob vědomě neshromažďujeme. Pokud zjistíte, že nám osobní údaje poskytlo dítě, kontaktujte nás na adrese privacy@vmware.com. Jestliže zjistíme, že nám osobní informace poskytlo dítě mladší 14 let, učiníme kroky k odstranění takových informací.

Externí odkazy
Naše webové stránky a služby mohou pomocí přímých odkazů nebo aplikací, jako jsou tlačítka „Sdílet“ nebo „Líbí se mi“, uvádět odkazy na jiné webové stránky. Jiné webové stránky mohou zase obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby VMware. Společnost VMware nemá na tyto stránky ani jejich postupy ochrany soukromí vliv a mohou být odlišné, než je uvedeno v Oznámení VMware o ochraně soukromí. Výše uvedené skutečnosti neznamenají doporučení ani žádné jiné ujištění ohledně těchto stránek. Na osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout stranám s námi nesouvisejícím, se toto Oznámení o ochraně soukromí nevztahuje. Doporučujeme Vám, abyste si prostudovali sdělení o ochraně soukromí na těchto cizích webových stránkách, službách a aplikacích, abyste se dozvěděli, jak zde mohou být Vaše informace shromažďovány a využívány.

Změny v tomto oznámení o ochraně soukromí
Společnost VMware bude toto Oznámení o ochraně soukromí pravidelně revidovat a aktualizovat v reakci na měnící se právní, technické a obchodní podmínky. Při aktualizaci tohoto Oznámení o ochraně soukromí zaznamenáváme datum jeho poslední revize (vizte výše). Pokud v tomto Oznámení o ochraně soukromí nastanou podstatné změny, učiníme náležitá opatření, abychom Vás informovali způsobem, který bude odpovídat významu provedených změn, a to v souladu s platnými právními předpisy. Doporučujeme Vám, abyste si toto Oznámení o ochraně soukromí pročítali častěji, abyste tak byli informováni o tom, jak společnost VMware vaše informace chrání.

Kalifornský zákon o ochraně soukromí
Podnik, který podléhá Kalifornskému občanského zákoníku par. 1798.83, je povinen na požádání informovat své zákazníky v Kalifornii o totožnosti všech třetích osob, kterým v uplynulém kalendářním roce předal osobní informace, a o druhu předaných osobních informací pro účely přímého marketingu třetích stran. Upozorňujeme, že podle kalifornského práva je podnik povinen odpovědět na žádost zákazníka pouze jednou za kalendářní rok.

Podnikatelský subjekt podléhající kalifornskému zákonu o podnikání a profesích par. 22581 musí obyvatelům Kalifornie do věku 18 let, kteří jsou registrovanými uživateli online stránek, služeb nebo aplikací, umožnit, aby požádali o a dosáhli odstranění obsahu nebo informací, které zveřejnili. Tato žádost by měla obsahovat podrobný popis konkrétního obsahu nebo informací, které mají být odstraněny. Pamatujte na to, že Váš požadavek nezaručuje úplné nebo důkladné odstranění obsahu či informací zveřejněných online a že za určitých okolností nemusí zákon odstranění povolovat nebo vyžadovat.

Pokud jste obyvatelem Kalifornie a chtěli byste podat jakýkoli výše popsaný druh požadavku, kontaktujte nás na adrese privacy@vmware.com.

ČÁST VII: JAK S NÁMI NAVÁŽETE KONTAKT

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto Oznámení o ochraně soukromí, můžete nám napsat na e-mailovou adresu privacy@vmware.com nebo na poštovní adresu: Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.