Hatálybalépés dátuma: Április 1, 2017.

 

Általános tudnivalók

A VMware tiszteletben tartja ügyfelei, üzleti partnerei és webhelyei egyéb látogatói személyes adatokhoz fűződő jogait. Elismerjük azt az igényt, hogy biztosítani szükséges a részünkre átadott személyes adatai megfelelő szintű védelmét és kezelését. A VMware ennek érdekében kidolgozta a jelen Adatvédelmi Szabályzatot, amelyből megtudhatja, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk, és hogyan használjuk fel azokat. A jelen Adatvédelmi Szabályzat a VMware Inc. és annak az Ön országában található további kapcsolt vállalatai (a továbbiakban együttesen: „VMware”) által a www.vmware.com webhelyen, a My VMware mobilalkalmazáson és az általunk üzemeltetett, a jelen szabályzatra közvetlen hivatkozást tartalmazó egyéb weboldalakon keresztül gyűjtött adatokra vonatkozik.

Milyen személyes adatokat gyűjt a VMware?

A VMware webhelyein Ön termékeket vagy szolgáltatásokat rendelhet meg, termékeket regisztrálhat, információkat kérhet, marketing- vagy támogatási anyagokra iratkozhat fel, továbbá regisztrálhat egy biztonságos extranetes webhelyre, ahol termékinformációkat, támogatást, szolgáltatásokat és képzéseket érhet el, valamint jelentkezhet a VMware állásajánlataira is. A VMware különböző adatokat gyűjthet a magánszemélyekről, például nevet, címet, telefonszámot vagy e-mail címet, felhasználói azonosítókat és jelszavakat, számlázási és tranzakciós adatokat, hitelkártya- vagy egyéb pénzügyi adatokat és kapcsolattartási preferenciákat. A VMware ezenkívül adatokat gyűjthet a látogatók webhelyen folytatott tevékenységéről és a webhely használatának módjáról, például arról, mely oldalakat látogatják, milyen tartalmakat néznek meg, és milyen gyakran látogatják az oldalakat. Az interneten keresztül gyűjtött személyes adatok kiegészítésre kerülhetnek az Ön által a VMware részére más VMware-szolgáltatásokon, illetve egyéb forrásokon keresztül – például kereskedelmi bemutatókon vagy rendezvényeken –, vagy egyéb adatcsatolási módszerek, például követőjelzések, más követési eljárások és cookie-k útján az Ön által megadott adatokkal, az alábbiakban leírt módon.

Hogyan használja fel a VMware a személyes adatokat?

A VMware a személyes adatokat azon célból kezeli, hogy információkat, különleges ajánlatokat, akciós felhívásokat és szolgáltatásokat nyújtson ügyfelei, üzleti partnerei és a webhely látogatói részére, illetőleg hogy jobban megismerje az Ön igényeit és érdeklődési körét. Konkrétabban, az adatok felhasználásával megkönnyítjük az Ön számára a tranzakciók vagy rendelések lebonyolítását; kommunikálunk Önnel; leszállítjuk Önnek a termékeket/szolgáltatásokat; fejlesztjük termékeinket, szolgáltatásainkat, ajánlatainkat, webhelyeink hatékonyságát és az általuk nyújtott felhasználói élményt; kiszámlázzuk az Ön által megrendelt termékeket/szolgáltatásokat; valamint folyamatos szolgáltatásokat és támogatást nyújtunk. Ha Ön nem adja meg a személyes adatait, akkor megtörténhet, hogy nem tudjuk végrehajtani ezeket a műveleteket. Adatait harmadik feleknek, például partnereinknek is átadhatjuk, amennyiben Ön erre felkér bennünket. Adatait néhány esetben arra is felhasználhatjuk, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel az általunk marketing- és minőségbiztosítási célokra használt felmérések kitöltése érdekében.

Kivel osztja meg a VMware a személyes adatokat?

A VMware egyes termékek, szolgáltatások és ügyfélmegoldások nyújtásához külső szolgáltatókkal és beszállítókkal (például forgalmazókkal és viszonteladókkal) szerződik. A VMware a személyes adatokat megoszthatja szolgáltatóival és beszállítóival annyiban, amennyiben ez az adott szolgáltatás nyújtásához, a termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó információkérések megválaszolásához, illetve az ügyfelei üzleti igényeinek egyéb módon történő támogatásához szükséges. A személyes adatokat átvevő külső szolgáltatóktól és beszállítóktól elvárjuk, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakkal azonos szintű adatvédelmi intézkedéseket alkalmazzanak. A külső szolgáltatók és beszállítók kötelesek megőrizni a VMware-től kapott személyes adatok bizalmas jellegét, és nem használhatják fel azokat az eredeti rendeltetéstől eltérő célokra.

A VMware egyes szolgáltatásai másik vállalattal közösen kínált, márkatársított szolgáltatások is lehetnek. Ha Ön ilyen szolgáltatásra regisztrál, vagy ilyen szolgáltatást használ, a VMware és a másik vállalat is megkaphatja a márkatársított szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtött adatokat.

A VMware a jelen Adatvédelmi Szabályzatban leírt esetek kivételével nem foglalkozik az Ön adatainak másoknak történő értékesítésével vagy bérbeadásával, és az Ön engedélye nélkül nem osztja meg harmadik személlyel az Ön személyazonosításra alkalmas adatait, kivéve  bűnüldözési intézkedés, idézés, egyéb bírósági eljárás vagy vonatkozó jogszabályi előírás teljesítése céljából, vagy ezekkel összefüggésben, illetve a vállalat teljes vagy részleges, várható vagy tényleges eladásával, fúziójával, átruházásával vagy egyéb átszervezésével kapcsolatban, illetve a VMware vállalatcsoporton belül, a jogszabályok által megengedett módon és mértékben.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy teljes mértékben felhasználjunk és nyilvánosságra hozzunk bármilyen, személyazonosításra nem alkalmas formában lévő adatot.

Adattovábbítás külföldre

Tekintettel arra, hogy az Internet egy globális környezet, a VMware pedig egy globális vállalat, az Ön adatainak az Internet útján történő gyűjtése és kezelése szükségszerűen magába foglalja az adatok határokon átnyúló továbbítását és tárolását. Ezért a webhelyünk és alkalmazásaink használatával, valamint a velünk történő elektronikus kommunikációval Ön tudomásul veszi adatainak ilyen módon történő kezelését. Továbbá a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célokból adatait megoszthatjuk olyan VMware vállalatokkal, kapcsolt vállalkozásokkal és szolgáltatókkal, amelyek olyan országokban találhatóak (pl. Amerikai Egyesült Államok, Kanada, India és Írország), amelyek az Ön országához képest eltérő adatvédelmi szinttel rendelkeznek. Azonban törekszünk arra, hogy a webhelyünkön és az alkalmazásainkon keresztül gyűjtött adatok kezelése biztonságosan és a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban történjen.

A VMware tudomással bír arról, hogy a személyes adatok Amerikai Egyesült Államokba történő továbbításának alapjául szolgáló Safe Harbor rendszert az Európai Unió Bírósága érvénytelennek nyilvánította. Megfelelő szerződéses vagy más lépéseket teszünk a személyes adatok európai vagy svájci adatvédelmi jogszabályokkal összhangban álló védelme érdekében. Ezenfelül a VMware továbbra is fenntartja az öntanúsítási vállalásait, és továbbra is meg fog felelni a US-EU Safe Harbor valamint a US-Svájci Safe Harbor rendszer alapelveinek. A Safe Harbor rendszerre, valamint annak helyzetére vonatkozó további információkért kérjük, látogasson el az alább oldalra:  https://safeharbor.export.gov/list.aspx.

Kommunikációs preferenciák

Ha marketing célú üzeneteket szeretne kapni, vagy szeretne leiratkozni azokról, kattintson ide:  http://info.vmware.com/content/subscription.

Tájékoztatás és helyesbítés

Ha szeretne tájékoztatást kapni az általunk Önről esetileg gyűjtött személyes adatokról, illetve szeretné helyesbíteni azokat (ami kezelési költséget vonhat maga után), kérjük, írjon a következő címre:  privacy@vmware.com Az Ön adatainak védelme és biztonsága érdekében különböző lépéseket tehetünk az Ön személyazonosságának ellenőrzése céljából – például jelszó és felhasználói azonosító kérésével –, mielőtt hozzáférést biztosítanánk az adatokhoz.

Adatait addig őrizzük meg, amíg az Ön fiókja aktív, vagy amíg erre a szolgáltatások biztosításához szükség van. Ha törölni szeretné fiókját, vagy azt kéri, hogy az adatokat a továbbiakban ne használjuk a szolgáltatás biztosításához, forduljon hozzánk a   privacy@vmware.com cím útján. Az Ön adatait mindaddig megőrizzük és felhasználjuk, amíg azok a ránk vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez, jogviták rendezéséhez, valamint a szerződéseink érvényesítéséhez szükségesek.

A személyes adatok biztonsága

A VMware elkötelezetten törekszik arra, hogy megtegye az ésszerűen elvárható intézkedéseket az Ön által részünkre átadott személyes adatok biztonsága érdekében. Az Ön által átadott bármely személyes adat védelme érdekében a VMware az iparági szabványoknak megfelelő szabályozásokat alkalmaz, többek között fizikai hozzáférés-szabályozást, titkosítást, internetes tűzfalakat, behatolás-észlelést és hálózatfigyelést. Ezenkívül a bizalmas adatok elérhetősége kizárólag azon személyek és megbízottak részére engedélyezett, akiknek az adatok ismeretére ténylegesen szükségük van.

Fórumok és blogok

A VMware egyes webhelyein a felhasználók tartalmat tehetnek közzé vitafórumokon, blogokon, a felhasználók által szerkeszthető dokumentumokban és megjegyzésküldő rendszereken keresztül. Az említett fórumokban közzétett bármely információ nyilvános információvá válik, amelyet más felhasználók elolvashatnak, összegyűjthetnek vagy felhasználhatnak arra, hogy Önnek kéretlen üzeneteket küldjenek. A VMware nem vállal felelősséget azokkal a személyazonosításra alkalmas adatokkal kapcsolatban, amelyeket Ön a saját döntése alapján az említett fórumokban közzétesz. Személyes adatainak közzétételekor megfelelő óvatossággal járjon el.

A VMware időről időre e-maileket küldhet termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban azon felhasználóknak, akik az általunk üzemeltetett vitafórumokban, blogokban, felhasználók által szerkeszthető dokumentumokban és megjegyzésküldő rendszerekben információt tettek közzé. A fent említett fórumokban közzétett információk az azt közzétevő személy saját véleményét képezik, és nem tekinthetők a VMware álláspontjának. Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy a fenti online kommunikációs eszközök Ön általi használatára a VMware Felhasználási Feltételei is vonatkoznak, amelyek jogkizáró és felelősségkorlátozó nyilatkozatokat, valamint Kalifornia állam jogára vonatkozó jogválasztást tartalmaz. A VMware részére átadott személyes adatok állam- és országhatárokon át továbbíthatók az adatösszesítés és adattárolás, valamint az egyszerűbb adatkezelés érdekében.

Cookie-k, naplózás és Spotlight-címkék

A VMware egyes webhelyein cookie-kat használ. A cookie-k által gyűjtött információk (lásd alább) összekapcsolhatók az Ön személyes adataival, beleértve az elérhetőségi adatokat, az eszközre vonatkozó adatokat és az Ön által a VMware számára megadott egyéb személyes adatokat.

A cookie egy webszerver által az Ön böngészőjének küldött kisméretű adatfájl, amelyet számítógépe merevlemeze tárol. A cookie-k segítségével a webhelyek felismerhetik a visszatérő felhasználókat, és nyomon követhetik az internethasználati szokásokat. A cookie-k a felhasználóhoz egy számot rendelnek, amelyet kizárólag a hozzárendelést végző webhely tud értelmezni. Ha egy cookie eltárolása után Ön felkeres egy webhelyet, a webhelyhez hozzáférő böngészőprogram egy üzenetet küld vissza a webszerver részére. Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy értesítést kapjon arról, ha cookie-t küldtek Önnek, és az internetböngésző e célt szolgáló beállításainak módosításával választhatja azt is, hogy nem fogadja el a cookie-kat. A cookie-k elutasítása azonban megakadályozhatja a webhelyek meghatározott funkcióinak és szolgáltatásainak használatát.

A VMware által használt bizonyos cookie-k kifejezetten szükségesek ahhoz, hogy webhelyünk megfelelő szolgáltatást tudjon nyújtani. A kifejezetten szükséges cookie-k lehetővé teszik, hogy javítsuk webhelyünk biztonságát, hitelesítsük a fiókkal rendelkező felhasználókat, illetve hogy Ön webhelyünkön elérje saját fiókjait és több portálra léphessen be egyetlen bejelentkezés segítségével. A cookie-k emellett kiegyensúlyozzák webhelyünk forgalmát, és megjegyzik azokat az adatokat, amelyeket Ön a szolgáltatások igénylésekor űrlapok segítségével küldött el webhelyünkön.

A VMware olyan cookie-kat is használ, amelyek célja szolgáltatásaink színvonalának javítása és az Ön internetes böngészésének személyre szabása, így például az Ön érdeklődési körének és a webhellyel kapcsolatos igényeinek jobb megismerése. A VMware által a webhely használati élményének javítására használt cookie-k megjegyezhetik az Ön nyelvi és a webhelyre vonatkozó beállításait, felmérésekben és kiértékelési programokban való részvételre hívhatják meg Önt, tájékoztathatnak arról, ha Ön be van jelentkezve rendszerünkbe, lehetővé tehetik, hogy adott ideig bejelentkezve maradjon, támogatási szolgáltatásokat biztosíthatnak Önnek – beleértve élő csevegőszolgáltatásunkat is –, megjegyezhetik a bejelentkezési adatait, és előre kitölthetnek Ön által korábban már kitöltött űrlapokat.

A VMware emellett ún. használati cookie-kat is alkalmaz, amelyek arról gyűjtenek információt, hogy Ön hogyan használja a webhelyet, és hogyan navigál a webhelyen, például arról, hogy Ön mely oldalakat és tartalmakat látogatja meg, és tapasztal-e bármilyen hibát. Ezen cookie-k segítségével statisztikákat kapunk webhelyünk használatáról és az Ön látogatásainak gyakoriságáról. A használati cookie-k az esetleges hibák mérésével segítséget nyújtanak számunkra a webhely fejlesztésében, lehetővé teszik a különböző webhelyváltozatok tesztelését, továbbá a webhely forgalmának mérését is segítik annak érdekében, hogy ennek megfelelően optimalizálhassuk a tartalmat.

A VMware egyes weboldalai olyan cookie-kat is használnak, amelyek lehetővé teszik meghatározott külső partnerek, például a Google, az Adobe, Oracle és a Demandbase számára, hogy saját webhelyeiken vagy más internetoldalakon a VMware-hez kapcsolódó tartalmat, például VMware-hirdetéseket szolgáltassanak Önnek. Ez a funkció az Ön által a webhelyünkön tett korábbi látogatásokon alapul. Harmadik felek emellett olyan cookie-kat is használhatnak, amelyekkel Ön közösségi hálózati webhelyekhez kapcsolódhat, mint például a Facebook és a LinkedIn, vagy amelyek az egyes látogatásokról információt gyűjtenek, illetve amelyek az Ön által az online áruházunkban végrehajtott műveleteket és megvásárolt termékeket elemezhetik. A fentiekben leírtak szerint böngészőjétől értesítést kérhet a cookie-k fogadásáról, ezáltal eldöntheti, hogy azokat valóban el szeretné-e fogadni. Ön szabályozhatja, hogy a webhely használjon-e ilyen cookie-kat, letiltásuk esetén azonban előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásokat nem tudunk Önnek nyújtani. Alternatív lehetőségként az adott harmadik fél saját eszközeivel is letilthatja ezeket a cookie-kat. A Google által használt cookie-kat a  http://www.google.com/privacy/ads/ oldalon, az Adobe által használt cookie-kat és adatgyűjtő jeleket pedig a   http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#4 oldalon is lemondhatja.

A weboldalak többségéhez hasonlóan a VMware is összegyűjti és/vagy naplózza a VMware weboldalának eléréséhez használt IP-címeket, internetes tartományneveket, böngészőtípusokat és operációs rendszereket, a weboldal látogatójának tartózkodási helyét, a megtekintett fájlokat, az egyes fájloknál eltöltött időt, valamint az egyes látogatások dátumát és időpontját. A VMware ezeket az adatokat naplófájlok és adatgyűjtő jelek segítségével gyűjti.

Külső webhelyekre mutató hivatkozások

A VMware webhelyei külső webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak a kényelmes elérhetőség és a megfelelő tájékoztatás érdekében. Ha követi ezeket a hivatkozásokat, elhagyja a VMware webhelyét. Ezek a webhelyek, illetve adatvédelmi irányelveik, amelyek eltérhetnek a VMware irányelveitől, nem állnak a VMware ellenőrzése alatt. A VMware nem nyújt támogatást, illetve nem tesz semmiféle szavatossági nyilatkozatot külső webhelyekkel kapcsolatban. A VMware Adatvédelmi Szabályzata nem vonatkozik az Ön által megadott olyan személyes adatokra, amelyeket tőlünk független harmadik felek számára ad meg. Javasoljuk, hogy személyes adatainak átadása előtt olvassa el az adott vállalat adatvédelmi szabályzatát. Előfordulhat, hogy egyes harmadik félnek minősülő vállalatok megosztják a rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat a VMware vállalattal; erre a megosztási műveletre a harmadik félnek minősülő vállalat saját adatvédelmi szabályzata érvényes.

Hosztingolt adatok

A VMware azon személyes adatokkal kapcsolatos kötelezettségeit, amelyeket azért lehet elérni, mert a VMware szolgáltatóként felhőalapú és IAAS típusú szolgáltatásokat biztosít, ideértve az ügyfelek által a VMware hosztingolt szolgáltatásai, mint a VMware vCloud® Air™ útján tárolt vagy továbbított személyes adatokat, az ügyféllel megkötött szerződések és nem a jelen Adatvédelmi Szabályzat szabályozza.

Kapcsolattartási adatok és a panaszkezelési folyamat

Amennyiben a jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban bármilyen kérdése van, vagy úgy véli, hogy személyes adatainak védelméről nem gondoskodtunk megfelelően, panaszát írásban elküldheti a VMware vezető jogtanácsosának irodája részére levélben a 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304 címre, illetve e-mailben a privacy@vmware.com címre. Amennyiben megoldatlan adatvédelmi vagy -kezelési aggállyal rendelkezik, amelyet nem intéztünk megfelelően, kérjük, a következő címen vegye fel a kapcsolatot az Egyesült Államokban található vitarendező szolgáltatóval, amely harmadik félként áll a rendelkezésére (ingyenes): https://feedback-form.truste.com/watchdog/request vagy az illetékes helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat.

Ahhoz, hogy panaszával foglalkozni tudjunk, el kell küldenie nekünk a panaszával kapcsolatos megfelelő részletes tájékoztatást, beleértve a panaszát alátámasztó igazolásokat is. Panaszát továbbítani fogjuk az Adatvédelemi Csoportunknak, ahol munkatársaink kivizsgálják a problémát, és meghatározzák, hogy milyen lépéseket szükséges végrehajtani az Ön panaszának orvoslásához. Kapcsolatba lépünk Önnel, ha további információra van szükségünk Öntől.

A Szabályzat módosítása

A VMware rendszeresen felülvizsgálja és módosítja a jelen Adatvédelmi Szabályzatot, amelynek szövege fölött feltünteti a legfrissebb változat hatálybalépésének dátumát. Amennyiben jelentős módosítást hajtunk végre az Adatvédelmi Szabályzaton, a változások érvénybe lépését megelőzően egy jól látható tájékoztató vagy egy közvetlenül Önnek küldött értesítő formájában tájékoztatjuk. Javasoljuk, hogy rendszeresen tanulmányozza az Adatvédelmi Szabályzatot annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy a VMware miként gondoskodik az Ön adatainak védelméről.

TRUSTe