Trer i kraft: 3. januar 2018

VMware, Inc. og dets konsernselskaper ("VMware", "vi", "oss" og "vår") er forpliktet til å verne personopplysningene til vårt nettsteds besøkende, kunder, forretningspartnere, sluttbrukere og deltakere på arrangementer.

Følgende personvernerklæring forklarer de forskjellige måtene VMware innhenter, bruker og deler personopplysninger på. Vennligst bruk tid på å lese varslene nøye.

VMware personvernerklæring : Denne erklæringen omhandler personopplysningene vi innhenter under alminnelig drift av foretaket, inkludert gjennom nettstedene våre, produktene våre og tjenester (som tilbakemeldinger på produkter og spørreundersøkelser), mobilappene våre (der hvor de er lenket), og gjennom andre verktøy (som våre arrangementer, salgs- og markedsføringsaktiviteter).

Varsel om informasjonskapsler : Dette varselet drøfter opp hvordan vi bruker informasjonskapsler og andre tilsvarende sporingsteknologier når du besøker nettstedene våre, eller våre produkter, tjenester og mobilapper.

Personvernerklæring for søkere: Denne erklæringen drøfter de personopplysningene vi innhenter i forbindelse med rekrutteringsarbeidet vårt.

Merknader om mobilapper: VMwares personvernerklæring gjelder for VMwares mobilapper brukt av VMware for egne formål (som VMworld-mobilappen eller mobilappen til VMwares samarbeidssenter). I den grad datainnsamlingen, bruks- og/eller delingspraksis for slike mobilapper avviker fra de generelle merknadene i VMware personvernerklæring, vil disse mobilappene ha sine egne, individuelle personvernerklæringer som supplerer VMwares personvernerklæring. Gå gjennom personvernerklæringen til den VMware-mobilappen du har installert, for flere opplysninger om bestemte datainnsamlingsmetodene for den mobilappen du har installert. For mobilapper utviklet av VMware, men brukt av våre kunder eller partnere til deres formål, må du kontakte kunden vår eller partneren (din organisasjon) for å få greie på deres datainnsamlings- og bruksmetoder.

Tilleggsvarsler: VMware kan gi ytterligere tilgjengelighet eller ytterligere opplysninger om datainnsamlingen, bruks- og delingsmetoder til de spesifikke nettstedene, mobilapper, produkter og tjenester på det tidspunkt dette blir nødvendig. Disse erklæringene kan supplere eller forklare VMwares retningslinjer for personvern nærmere, eller kan gi deg flere valg med hensyn til hvordan VMware behandler dine data.

VMWAREs PERSONVERNERKLÆRING

VMware Inc. og dets konsernselskaper ("VMware", "vi", "oss" og "vår") er forpliktet til å verne personopplysningene til besøkende på nettstedet, kunder, forretningspartnere, sluttbrukere og deltakere på arrangementer.

denne personvernerklæringen beskriver retningslinjene for personvern som gjelder innsamling, bruk og fremlegging av personopplysninger gjennom VMwares nettsted, produkter, tjenester og mobilapper (hvor de lenker eller henviser til denne personvernerklæringen), likedan i forbindelse med våre arrangementer, salgs- og markedsføringsaktiviteter.

VMware kan gi ytterligere tilgjengelighet eller ytterligere opplysninger om datainnsamling, bruks- og delingsmetoder til de spesifikke nettstedene, mobilappene, produktene og tjenestene, og programmer, på det tidspunkt dette blir nødvendig. Disse varslene kan supplere eller klargjøre VMwares retningslinjer for personvern slik omstendighetene er beskrevet, eller de kan forsyne deg med flere valgmuligheter om hvordan VMware behandler dine data.

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, vennligst kontakt oss på privacy@vmware.com.

DEL 1: HVA SLAGS OPPLYSNINGER VI INNHENTER OG HVORDAN VI BRUKER DEM

1. Opplysninger vi innhenter fra deg
Vi vil innhente personopplysninger når du frivillig gir oss disse. Vi innhenter for eksempel personopplysninger når du bestiller, registrerer (eller bruker), eller forespør opplysninger for VMwares produkter eller tjenester, abonnerer på markedsføringsmeldinger, ber om brukerstøtte, fyller ut spørreundersøkelser, gir tilbakemeldinger om produktet eller melder deg på et VMware-arrangement eller nettseminar. Vi kan også innhente personopplysninger fra deg uten å være på nett, som når du deltar på et av våre arrangementer, under telefonsamtaler med salgsrepresentanter, eller når du kontakter kundeservice. Vi kan bruke disse opplysningene i kombinasjon med andre opplysninger vi innhenter fra deg, som forklart i denne erklæringen.

Personopplysningene vi innhenter kan inkludere kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse, brukernavn og passord, og kontaktpreferanser. De kan også inkludere yrkesopplysninger som din stillingsbetegnelse, avdeling eller jobbrolle, i tillegg til type anmodning eller meddelelse du har. Vi kan også innhente opplysninger du velger å forsyne oss med når en “fritekst”-boks på skjemaene våre er fylt ut (for eksempel påmelding til et arrangement, tilbakemeldinger på produktet eller anmodninger om spørreundersøkelser). I tillegg kan vi innhente personopplysninger du har gitt til oss på meldingstavlene våre, chattefunksjoner, blogger og våre andre tjenester der du kan poste informasjon og stoff. Enhver opplysning som er tilgjengeliggjort på disse foraene, blir offentlig informasjon og kan derfor forekomme på offentlig vis, som gjennom søkemotorer eller andre offentlig tilgjengelige plattformer, og kan være “sneglekjørt” eller søkt opp av tredjeparter. Den kan også bli lest, innhentet eller brukt av andre brukere til å sende deg uoppfordrede meldinger. Vennligst ikke post noen opplysninger som du ikke ønsker å avsløre på egen hånd til allmennheten.

Vi kan også innhente fakturerings- og transaksjonsopplysninger ved kjøp av VMware produkter eller tjenester.

Eksempler på hvordan vi kan bruke disse opplysningene, inkluderer:

 • Å forsyne deg med VMware produkter og tjenester, og behandle transaksjonene.
 • Å svare på anmodningene dine eller gi opplysninger du har bedt om.
 • Å sende administrative- eller kontorelaterte opplysninger til deg.
 • Å forvalte kontoen din og sørge for brukerstøtte eller andre tjenester, som produktoppdateringer, rettinger og produkt- og vedlikeholdsanbefalinger.
 • Å erverve og forstå tilbakemeldingene dine eller brukeropplevelsen.
 • Å bedre forstå våre kunder og sluttbrukere og måten de bruker og samhandler med VMwares nettsteder, mobilapper, produkter og tjenester.
 • Å gi en personliggjort opplevelse og implementere innstillingene du ber om.
 • Å forbedre tjenestenes funksjonsstabilitet eller forbedre funksjoner og funksjonalitet.
 • Å fremme sikkerhet, overvåke og verifisere identitets- eller tjenestetilgang, motarbeide søppelpost eller annen skadelig programvare.
 • Å forsyne deg med markedsførings- og salgsfremmende meddelelser (hvor dette er i overensstemmelse med loven).
 • Å beregne effektiviteten til markedsførings- og salgsfremmende kampanjer.
 • Å poste attester (med ditt forhåndssamtykke).
 • Å samhandle med deg på tredjeparts-sosiale nettverk (underlagt dette nettverkets bruksvilkår).
 • Å administrere produktnedlastninger og sikre din overholdelse av vår lisensiering og andre bruksvilkår.
 • Å meddele deg om våre arrangementer eller våre partnerarrangementer.
 • Til kvalitetskontroll og medarbeiderutvikling.

2. Opplysninger vi innhenter automatisk
Ved bruk av VMwares nettsteder, nettannonser eller e-poster for markedsføringsformål (samlet “Nettegenskaper”) eller mobilapper:
Vi innhenter automatisk visse opplysninger når du bruker- eller får tilgang til Nettegenskaper eller mobilapper. Disse opplysningene avslører ikke nødvendigvis identiteten din direkte, men kan inkludere opplysninger om den spesifikke enheten du bruker, som maskinvaretype, operativsystemets utgave, nettleserens programvare (som Firefox, Safari eller Internet Explorer) og din Internett-protokoll (IP) adresse / Mac-adresse / utstyrskode. I noen land, inkludert Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, kan disse opplysningene bli ansett som personopplysninger etter gjeldende personvernlovgivning.

Vi innhenter også automatisk og lagrer visse opplysninger i serverlogger som: Statistikk over aktivitetene dine på eierskap på nett eller mobilapper; opplysninger om hvordan du kom deg til- og brukte eierskap på nett eller mobilappen; din IP-adresse; enhetstype og entydige identifikasjonsnumre, enhetsopplysninger om hendelser (som datakrasj, systemaktivitet og maskinvareinnstillinger, nettlesertype, nettleserspråk, dato og tidspunkt for din forespørsel og URL-henvisning), alminnelig geografisk beliggenhet (f.eks. breddegrader for land eller by) og andre tekniske data innhentet gjennom informasjonskapsler, pikseltagger og andre tilsvarende teknologier som entydig identifiserer nettleseren din. Vi kan også innhente opplysninger om hvordan enheten din har interagert med nettstedet vårt, inkludert sider du har fått tilgang til og lenker du har klikket på. I noen land, inkludert Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, kan disse opplysningene bli ansett som personopplysninger etter gjeldende personvernlovgivning.

For tilleggsopplysninger om din bruk av informasjonskapsler og andre tilsvarende sporingsteknologier, se Varsel om informasjonskapsler Cookie Notice.

Eksempler på hvordan vi kan bruke disse opplysningene, inkluderer:

 • Å gi deg eierskap på nett eller en mobilapp.
 • Å svare på forespørsler fra deg eller gi deg informasjon du har bedt om.
 • Å innhente og forstå tilbakemeldingene dine eller brukeropplevelsen din.
 • Å forstå kundene- og sluttbrukerne våre bedre og måten de bruker og interagerer med eierskap på nett eller mobilappen.
 • Å sørge for en personlig tilpasset opplevelse, og implementere de preferansene du ber om.
 • Å forbedre tjenestenes funksjonsstabilitet eller forbedre funksjoner og funksjonalitet.
 • Å fremme sikkerhet, overvåke og verifisere identitets- eller tjenestetilgang, motarbeide søppelpost eller annen skadelig programvare.
 • Å forsyne deg med markedsførings- og salgsfremmende meddelelser (hvor dette er i overensstemmelse med loven).
 • Å beregne effektiviteten til markedsførings- og salgsfremmende kampanjer.
 • Å samhandle med deg på tredjeparts-sosiale nettverk (underlagt det nettverkets bruksvilkår).
 • Å meddele deg om våre arrangementer eller våre partnerarrangementer.

Ved bruk av VMware produkter og tjenester:
I forbindelse med din organisasjons bruk av visse VMware-produkter og tjenester, kan vi automatisk innhente visse data relatert til ytelsene og konfigurasjonen til VMware produkter og tjenester, og våre kunders- og deres sluttbrukeres bruk og interaksjon, og bruk av slike produkter og tjenester (“Bruksdata”). Bruksdata er vanligvis tekniske opplysninger innhentet fra produktets programvare eller systemer som drifter tjenestene, enheter med tilgang til disse produktene og tjenestene og/eller loggfiler utviklet under slik bruk som ikke normalt identifiserer en sluttbruker.

Visse VMware produkter og tjenester deltar i VMwares programmer for forbedringer av produktets kundeopplevelser og, avhengig av programmene, kan kundene våre ha mulighet til å begrense eller kontrollere omfanget av de innhentede opplysningene. Der hvor opplysningene er innhentet i disse programmene, brukes opplysningene av VMware til tre sentrale formål:

 • å forenkle leveringen av VMware-produktet eller tjenesten, som kan inkludere berettigelse til sporing, verifisere overholdelse, overvåke tjenester og infrastrukturens yteevne, ivareta tjenestenes integritet og stabilitet, eller rett og slett overvåke eller løse tekniske problemstillinger slik at vi kan levere produktet eller tjenesten med den standarden VMware har forpliktet seg til;

 • å gjøre anbefalinger og å støtte bruken av VMware produkter og tjenester; og

 • å diagnostisere problemstillinger og forbedre VMware-produkter og tjenester og relaterte brukeropplevelser.

Noen VMware produkter og tjenester innhenter automatisk- og lagrer visse bruksdata gjennom informasjonskapsler, pikseltagger og andre tilsvarende sporingsteknologier som entydig identifiserer en nettleser eller enhet. For flere opplysninger om vår bruk av informasjonskapsler og andre tilsvarende sporingsteknologier, se vårt Varsel om informasjonskapsler Cookie Notice.

Der hvor dette er relevant, kan kundekontrakter (inkludert tjenestebeskrivelser), varsler ved behov, eller annen fremlegging som finnes i VMwares produkter eller tjenester, beskrive mer i dybden om VMwares innhenting og bruk av bruksdata for egne formål. De tekniske opplysningene og identifikatorene som er innhentet, er nærmere beskrevet i vårt Trygghets- og forsikringssenter Trust & Assurance Center og vil i noen tilfeller bero på hvor stor programdeltakelse kunden har valgt.

Bruksdata inkluderer ikke et eventuelt samtykke fra kunden, lastet opp på VMware produkter eller tjenester. Kontakt IT-administratoren din dersom du er en enkeltbruker av VMware produkter og tjenester, og du trenger flere opplysninger i forbindelse med metodene for de bruksdata som er innhentet for produkter og tjenester utviklet av organisasjonen din.

3. Opplysninger fra tredjepartskilder og datterselskaper
Vi kan tidvis erverve opplysninger om deg fra tredjepartskilder tillatt etter gjeldende lov, som offentlige databaser, videreforhandlere og kanalpartnere, forente markedsføringspartnere, plattformer for sosiale medier. Eksempler på opplysninger vi kan motta fra andre kilder inkluderer: kontoopplysninger, jobbrolle og offentlig jobbprofil, tjeneste- og brukerstøtte-opplysninger, opplysninger om produktet ditt eller servicerettigheter eller preferanser, opplysninger om sidevisninger fra noen forretningspartnere som vi leverer tjenester i fellesskap med under samme merke, og opplysninger om kreditthistorie fra kredittbyråer. Vi kan bruke opplysningene vi mottar fra deg til å bedre forstå deg og/eller opprettholde og forbedre nøyaktigheten av de arkivoppføringene vi har om deg, i tillegg til å posisjonere, fremme eller optimere våre produkter og tjenester. Vi kan også bruke disse opplysningene i forbindelse med dine vaner med søkelesing/preferanser (slik de er innhentet fra datapartnerne våre) og kontaktdata, yrkesopplysninger og VMwares transaksjonslogg (som ervervet fra vår database om forvaltning av kundeforhold), for å levere deg målrettet annonsering og markedsføring hvor dette er tillatt etter gjeldende lov og i overensstemmelse med annonserings-/markedsføringsinnstillingene dine.

Vi kan også erverve opplysninger om deg fra våre datterselskaper, inkludert Dell Technologies, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks og VirtuStream (“Dell-gruppen”) og deres utnevnte partnere, i den grad de er involvert med salg og markedsføring av våre felles produkter og tjenester.

Vi bruker disse opplysningene til å gi brukerstøtte i tillegg til å øke mulighetene våre til å drive relevant markedsføring, aktuelle produkter, tjenester og anbefalinger til deg, og også for å bidra til å overvåke, forebygge og oppdage svindel.

4. Opplysninger vi behandler på vegne av kundene våre
I løpet av den tiden våre produkter og tjenester brukes, kan VMwares kunder og sluttbrukere sende inn eller laste opp opplysninger til VMwares tjenester for drifting eller lagring. Dette kundeinnholdet behandles av VMware på vegne av kunden, og våre retningslinjer for personvern vil styres av kontrakten vi har sluttet med kundene våre, og denne personvernerklæringen vil ikke gjelde for noen personopplysninger som inneholder et slikt kundesamtykke. I samsvar med slike betingelser, vil VMware behandle slike kundesamtykker med henblikk på å sørge for VMware-tjenester som er aktuelle i overensstemmelse med kundeanvisningene våre. Hvis du har spørsmål eller er bekymret over hvordan slike opplysninger håndteres, må du kontakte personen eller instansen som har avtalt med VMware å bruke VMware-tjenestene for å drifte eller behandle disse opplysningene (f.eks. arbeidsgiveren din). Vi vil hjelpe kundene våre ved å ta opp alle problemer de måtte ha, i samsvar med betingelsene i kontrakten vår med dem.

DEL II: HVORDAN VI DELER OPPLYSNINGENE DINE

Vi er varsomme med å gi tilgang til personopplysningene kun til de som virkelig trenger dem for å gjennomføre sine oppgaver og plikter, og for å dele med tredjeparter som har legitim grunn til tilgang til dem. Vi kan dele personopplysninger om deg med tredjeparter under følgende omstendigheter:

 • Tjenesteleverandører: Vi kan dele opplysningene dine med tredjeparter; som leverandører, konsulenter, forhandlere og andre tjenesteleverandører som jobber på våre vegne. Eksempler inkluderer leverandører og tjenesteleverandører som bidrar til markedsføring, fakturering, behandling av kredittkortinnbetalinger, dataanalyser og innsyn, teknisk brukerstøtte og kundeservice. Med mindre dette er beskrevet i personvernerklæringen, vil vi verken dele, selge, leier ut eller utveksle noen av personopplysningene dine med tredjeparter for deres salgsfremmende formål.

 • Forretningspartnere: Vi kan gi opplysninger om deg til kanalpartnerne våre, som distributører og videreforhandlere, for å oppfylle forespørsler om produkter og opplysninger, for å effektivt levere enhetlig brukerstøtte, og for å gi kunder og mulige kunder opplysninger om VMware og dets produkter og tjenester.

  VMware kan tidvis engasjeres i felles salg eller produktkampanjer med utvalgte forretningspartnere. Dersom du kjøper eller spesielt viser interesse for produkter som tilbys felles, kampanjer eller tjenester, kan vi dele relevante personopplysninger med disse partnerne.

  Vær oppmerksom på at VMware ikke kontrollerer våre forretningspartneres bruk av slike opplysninger. Våre partnere er ansvarlige for forvaltningen av deres egen bruk av de personopplysningene som er innhentet under disse omstendighetene. Vi anbefaler at du gjennomgår den aktuelle partners retningslinjer for personvern for å finne ut mer om deres håndtering av dine personopplysninger.

 • VMwares tilknyttede selskaper og Dell-gruppen: Vi kan dele opplysningene dine med våre morselskaper, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper (inkludert selskaper i Dell-gruppen og partnerne deres som nevnt ovenfor). Disse opplysningene kan bli delt og brukt for å levere tjenester og brukerstøtte, gi anbefalinger for å optimere bruken av produkter og tjenester, for å gi kunder og potensielle kunder informasjon om utvalget av tilgjengelige produkter og tjenester, og ellers til formål beskrevet i denne personvernerklæringen.

 • Vesentlige interesser: Vi kan gjøre opplysninger tilgjengelige der hvor vi tror det er nødvendig for å beskytte en persons vesentlige interesser.

 • I overensstemmelse med lovverket og enhver politimyndighet, tilsynsorgan, offentlig organ, domstol eller tredjepart : Vi kan fremlegge opplysninger der hvor vi tror at fremleggingen er nødvendig eller pålagt (i) iht lover eller forskrifter (i) , slik at det er i samsvar med rettslige prosesser eller krav fra myndighetene (inkludert som tilpasning overfor offentlige myndigheter i forbindelse med nasjonal sikkerhet, eller krav fra politimyndighetene); eller (ii) for å utøve, etablere eller forsvare våre lovbestemte rettigheter.

 • Virksomhetsoverdragelser: Vi kan dele eller overføre opplysningene dine i forbindelse med- eller under forhandlinger med enhver fusjon, salg av selskapets aktiva, finansiering, overtagelse, oppløsning, felles omorganisering eller tilsvarende hendelser. Vi vil informere alle kjøpere om at opplysningene dine kun skal brukes i overensstemmelse med denne personvernerklæringen.

 • Med ditt samtykke: Vi kan tilgjengeliggjøre personopplysningene dine til ethvert formål med ditt samtykke.

 • Andre legitime næringsformål: Vi kan dele personopplysningene dine når det er nødvendig for andre legitime formål, som å beskytte VMwares konfidensielle og varemerkebeskyttede opplysninger, eller der hvor det er nødvendig for å støtte-, imøtegå- og forsyne kundene våre med våre produkter og tjenester.
DEL III: INTERNASJONALE INFORMASJONSOVERFØRINGER

Personopplysninger, inkludert personopplysninger innhentet i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (“EØS”) eller Sveits, kan overføres, lagres og behandles av oss og våre tjenesteleverandører, partnere og tilknyttede selskaper i De forente stater og potensielt andre land, som har personvernlovgivning som kan avvike fra lovene i ditt land, for eksempel i Canada, Filippinene, Singapore, India, Australia og Israel. Uansett hvor de behandles vil vi verne personopplysningene dine i overensstemmelse med denne personvernerklæringen, og ta egnede kontraktsmessige- eller andre forholdsregler for å beskytte de aktuelle personopplysningene i overensstemmelse med gjeldende lover. Disse forholdsreglene inkluderer implementering av Europakommisjonens standard for kontraktklausuler, til overføringer av personopplysninger fra konsernselskapene våre i EØS til våre andre konsernselskaper. Våre standard kontraktklausuler kan skaffes på forespørsel. Vi har implementert tilsvarende egnede beskyttelsestiltak sammen med våre tjenesteleverandører, partnere og tilknyttede selskaper.

DEL IV: SIKKERHET OG TAUSHETSPLIKT

VMware opprettholder (og krever at dets tjenesteleverandører opprettholder) passende organisatoriske og tekniske forholdsregler beregnet for å beskytte sikkerheten og taushetsplikten for alle personopplysninger vi behandler. VMware anvender for eksempel fysiske tilgangskontroller, kryptering, Internett-brannmurer, påvisning av inntrenging og overvåking av nettverk avhengig av opplysningenes art og hvor omfattende behandlingen er. VMwares personale som kan ha tilgang til personopplysninger, er underlagt taushetsplikt om disse opplysningene.

Ingen sikkerhetsprosedyrer eller protokoller er imidlertid noensinne garantert å være 100 % sikre. Derfor oppfordrer vi deg til å være varsom når du gjør personopplysninger tilgjengelig på nett og til å bruke tilgjengelige verktøy, som Internett-brannmurer, antivirus- og antispionvareprogrammer og tilsvarende teknologier for å beskytte deg på nettet.

DEL V: DINE PERSONVERNRETTIGHETER

Oppdaterer opplysningene dine: Hvis du ønsker å oppdatere personopplysninger som du har gitt oss, logg inn på myvmware.com, og oppdater profilen din.

Markedsføringsmeldinger: Du kan velge å ikke motta markedsføringsmeldinger fra VMware ved å gå til VMwares abonnementsavdeling på http://info.vmware.com/content/subscription og stoppe abonnementet. Du kan også velge å ikke motta flere slike ved å klikke “stopp abonnementet” som finnes i enhver markedsføringsmelding vi sender deg, eller ved å sende en e-post til privacy@vmware.com.

Tilleggsrettigheter for EØS og visse andre områder: Hvis du er bosatt i visse landområder (som Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet), kan du ha rett til å utøve visse personvernrettigheter som er gjort tilgjengelig for deg etter gjeldende lover. Vi vil behandle forespørselen din i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning. Det er mulig vi må beholde visse opplysninger til regnskapsformål og/eller for å fullføre transaksjoner som du startet forut for begjæring om sletting.

 • Rett til ikke å gi samtykke eller til å trekke tilbake samtykke: Vi kan etterstrebe å bruke ditt samtykke ditt for å behandle visse personopplysninger. Der hvor vi gjør dette, har du rett til ikke å gi samtykke eller til når som helst å trekke tilbake samtykket ditt. Dette berører ikke lovligheten av behandling basert på samtykket før det ble trukket tilbake.

 • Rett til tilgang: Du kan ha rett til tilgang til personopplysningene vi innehar om deg.

 • Rett til sletting: Under visse omstendigheter kan du ha rett til sletting av personopplysninger vi innehar om deg (for eksempel hvis de ikke lenger er nødvendige til de formålene som de opprinnelig ble innhentet for).

 • Rett til å motsette seg behandling: Du kan ha rett til å anmode VMware om å stoppe behandlingen av personopplysningene dine og/eller til å slutte å sende deg markedsføringsmeldinger.

 • Rett til å korrigere: Du kan ha rett til å kreve at vi korrigerer enhver unøyaktig eller mangelfull personopplysning.

 • Rett til å begrense behandling: Under visse omstendigheter kan du ha rett til å anmode om at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine (for eksempel der hvor du tror at personopplysningene vi innehar om deg ikke er nøyaktige eller ikke innehas lovlig).

Hvis du ønsker å utøve en av de ovennevnte rettighetene, kontakt privacy@vmware.com slik at vi kan behandle forespørselen din etter gjeldende lov. For å beskytte personvernet og sikkerheten din, kan vi gjøre tiltak for å verifisere identiteten din før vi oppfyller forespørselen.

Visse VMware produkter og tjenester: Visse VMware produkter og tjenester kan bli brukt av kundene våre for å innhente personopplysninger om deg. I slike tilfeller behandler vi denne typen personopplysninger helt og holdent på vegne av kundene våre, og enhver enkeltperson som forsøker å utøve rettighetene sine, må først rette forespørselen sin til kunden vår (dataansvarlig). Se Del 1, avsnitt 4, ovenfor.

DEL VI: ANDRE OPPLYSNINGER

Hvor lenge vi beholder opplysningene dine
Vi vil beholde personopplysninger vi innhenter fra deg i de tilfeller vi har et berettiget forretningsmessig for å gjøre det og/eller så lenge dette er nødvendig for å innfri de formålene som er skissert i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre oppbevaringstid er påkrevd eller tillatt etter loven (for skattemessige, juridiske, regnskapsmessige eller andre formål). Du kan når som helst be om sletting av personopplysningene dine (se seksjonen om “Dine personvernrettigheter” for nærmere opplysninger), og vi vil behandle forespørselen din i samsvar med gjeldende lover.

Når vi ikke har noe berettiget forretningsmessig behov for å behandle personopplysningene dine, vil vi enten slette eller anonymisere dem, eller hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi personopplysningene dine har blitt lagret i fjernarkiver), vil vi lagre personopplysningene dine på en forsvarlig måte og isolere dem fra ytterligere behandling inntil sletting blir mulig.

Barn
Vårt nettsted, produkter og tjenester er ikke rettet mot enkeltpersoner under 14 år. Vi innhenter bevisst ikke personopplysninger fra enkeltpersoner i denne kategorien. Dersom du blir oppmerksom på at et barn har oppgitt personopplysninger til oss, ta kontakt med oss på privacy@vmware.com. Dersom vi blir oppmerksomme på at et barn under 14 år har oppgitt personopplysninger til oss, vil vi ta forholdsregler for å slette slike opplysninger.

Eksterne lenker
Vårt nettsted og tjenester kan gi koblinger til andre nettsteder gjennom direktelenker eller gjennom applikasjoner som “del”- eller “lik”-knapper. Andre nettsteder kan inneholde lenker til VMwares nettsted eller tjenester. VMware kontrollerer ikke disse nettstedene eller deres retningslinjer for personvern, som kan avvike fra VMwares personvernerklæring. Vi godkjenner ikke- og kommer ikke med noen garantier vedrørende om tredjepartsnettsteder. De personopplysningene du velger å gi til parter uten forbindelser med oss, dekkes ikke av denne personvernerklæringen. Vi oppfordrer deg til å gå gjennom personvernerklæringene som finnes på andre lignende nettsteder, tjenester og applikasjoner, for å forstå hvordan opplysningene dine kan bli innhentet og brukt.

Endringer til denne personvernerklæringen
VMware vil gjennomgå og oppdatere denne personvernerklæringen regelmessig, som svar på endringer i lovmessige-, tekniske- og forretningsmessige aspekter. Når vi oppdaterer denne personvernerklæringen, vil vi angi datoen til siste reviderte utgave øverst. Hvis vi foretar vesentlige endringer til denne personvernerklæringen, vil vi gjøre egnede tiltak for å informere deg på en måte som er i samsvar med hvor viktig endringene vi gjør er, og i overensstemmelse med gjeldende lov. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå denne personvernerklæringen ofte, for å få vite om hvordan VMware beskytter opplysningene dine.

Californias personvernrettigheter
Et foretak som er underlagt Californias avdeling for privatrettslig lovgivning, seksjon 1798,83, har plikt til å fremlegge for kundene deres i California, på forespørsel, identiteten til enhver tredjepart som foretaket har gjort personopplysninger tilgjengelig for innenfor foregående kalenderår, i tillegg til den type personopplysninger som ble gjort tilgjengelig for tredjepartenes anviste markedsføringsformål. Vennligst bemerk at etter Californias lovgivning er foretak kun påkrevd å svare på en anmodning fra en kunde en gang per kalenderår.

I tillegg må et foretak underlagt Californias lovavdeling for foretak og yrker, seksjon 22581, tillate at innbyggere i California som er under 18 år som er registrerte brukere av nettsteder, tjenester eller applikasjoner, tillate forespørsel og utførelse av fjerning av innhold eller opplysninger de har lagt ut offentlig. Forespørselen må inkludere en detaljert beskrivelse av det spesifikke innholdet eller opplysninger som skal fjernes. Vær oppmerksom på at anmodningen din ikke garanterer en fullstendig eller omfattende fjerning av innholdet eller opplysninger lagt utpå nettet, og at loven kanskje ikke tillater eller krever fjerning under visse omstendigheter.

Hvis du er innbygger i California og ønsker å gjøre en forespørsel som beskrevet ovenfor, ber vi deg kontakte oss på privacy@vmware.com.

DEL VII: HVORDAN KONTAKTE OSS

Dersom du har spørsmål eller er bekymret med hensyn til denne personvernerklæringen, kan du skrive til oss på privacy@vmware.com eller per brev til: Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.