Obowiązuje od: 3 stycznia 2018 r.

Spółka VMware, Inc. i firmy należące do jej grupy (określane jako „VMware”, „my”, „nas” lub „nasz”) zobowiązują się chronić prywatność użytkowników odwiedzających nasze witryny, klientów, partnerów biznesowych, użytkowników i uczestników imprez.

Poniższe zasady zachowania poufności informacji wyjaśniają różne metody zbierania, używania i udostępniania danych osobowych stosowane przez spółkę VMware. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi.

Zasady zachowania poufności informacji spółki VMware: To powiadomienie informuje o rodzaju danych zbieranych w trakcie naszej normalnej działalności, włącznie z danymi zbieranymi przez nasze witryny internetowe, produkty i usługi (takie jak opinie o produktach i sondaże), aplikacje mobilne (jeśli są powiązane), oraz innymi sposobami (takimi jak nasze imprezy, sprzedaż i działalność marketingowa).

Zasady korzystania z plików cookie: To powiadomienie informuje, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie i inne podobne technologie śledzenia, gdy użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe lub używa naszych produktów i usług albo aplikacji mobilnych.

Zasady zachowania poufności informacji dotyczących kandydatów: To powiadomienie opisuje, jakie dane osobowe zbieramy od kandydata w związku z naszym programem rekrutacji pracowników.

Powiadomienia dotyczące aplikacji mobilnych. W przypadku aplikacji mobilnych VMware używanych przez spółkę VMware do własnych celów (takich jak aplikacja mobilna VMworld lub aplikacja mobilna VMware Partner Central) mają zastosowanie Zasady zachowania poufności informacji spółki VMware. W stopniu, w którym zbieranie informacji, ich użycie i/lub udostępnianie tych aplikacji mobilnych różni się od ogólnych Zasad zachowania poufności informacji spółki VMware; te aplikacje mobilne mają własne zasady zachowania poufności informacji, które uzupełniają Zasady zachowania poufności informacji spółki VMware. Więcej informacji na temat zasad zbierania informacji w poszczególnych aplikacjach mobilnych można znaleźć w zasadach prywatności zainstalowanej aplikacji mobilnej VMware. W celu poznania zasad zbierania i użycia danych w aplikacjach mobilnych opracowanych przez spółkę VMware, ale używanych przez jej partnerów lub klientów do ich własnych celów, należy kontaktować się z tym klientem lub partnerem (swoją organizacją).

Dodatkowe powiadomienia. Spółka VMware może podawać dodatkowe „ujawnienie z ostatniej chwili” lub dodatkowe informacje na temat zasad zbierania danych, ich użycia i udostępniania w ramach poszczególnych witryn, aplikacji mobilnych, produktów i usług. Powiadomienia te mogą uzupełniać lub wyjaśniać zasady prywatności spółki VMware lub umożliwić dodatkowe opcje dotyczące sposobu, w jaki spółka VMware przetwarza dane użytkownika.

ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI SPÓŁKI VMWARE

Spółka VMware, Inc. i firmy należące do jej grupy (określane jako „VMware”, „my”, „naslubnasz”) zobowiązują się chronić prywatność użytkowników odwiedzających nasze witryny, klientów, partnerów biznesowych, użytkowników i uczestników imprez.

Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji określają zasady ochrony prywatności stosowane przy zbieraniu, używaniu i ujawnianiu danych osobowych poprzez należące do spółki VMware witryny, produkty, usługi i aplikacje mobilne (które łączą się lub powołują na te Zasady zachowania poufności informacji), jak również w związku z naszymi imprezami, sprzedażą i działalnością marketingową.

Spółka VMware może podawać dodatkowe „ujawnienie z ostatniej chwili” lub dodatkowe informacje na temat zasad zbierania danych, ich użycia i udostępniania w ramach poszczególnych witryn, aplikacji mobilnych, produktów i usług oraz aplikacji mobilnych. Powiadomienia te mogą uzupełniać lub wyjaśniać zasady prywatności VMware dla danej sytuacji lub umożliwić dodatkowe opcje dotyczące sposobu, w jaki spółka VMware przetwarza dane użytkownika.

W razie pytań dotyczących niniejszych Zasad zachowania poufności informacji prosimy kontaktować się z nami pod adresem privacy@vmware.com.

CZĘŚĆ I: JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY I JAK ICH UŻYWAMY

1. Informacje zbierane od użytkownika
Dane osobowe zbieramy wtedy, gdy użytkownik podaje je nam dobrowolnie. Na przykład zbieramy dane osobowe, gdy użytkownik zamawia produkty lub usługi spółki VMware, rejestruje się w celu uzyskania do nich dostępu (lub ich używania) lub żąda informacji o nich, subskrybuje komunikaty marketingowe, żąda pomocy, wypełnia ankietę, podaje opinię o produkcie albo zapisuje się na wydarzenie lub seminarium internetowe spółki VMware. Dane osobowe użytkownika możemy również zbierać offline, na przykład gdy użytkownik uczestniczy w którejś z naszych imprez, podczas rozmowy telefonicznej ze sprzedawcą lub gdy użytkownik kontaktuje się z działem pomocy technicznej. Danych tych możemy użyć w połączeniu z innymi informacjami zebranymi o użytkowniku, zgodnie z opisem w niniejszych Zasadach.

Zbierane dane osobowe mogą zawierać dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, identyfikator użytkownika i hasło oraz preferencje kontaktowe. Mogą również zawierać informacje zawodowe, takie jak stanowisko, dział zatrudnienia lub funkcję zawodową, jak również rodzaj żądania lub kontaktu. Zbieramy również informacje podane dobrowolnie w polach „dowolnego tekstu” w naszym formularzu (na przykład podczas zapisywania się na imprezę, wysyłaniu opinii o produkcie lub wypełnianiu ankiety). Ponadto możemy zbierać dane osobowe ujawnione przez użytkownika na naszym forum dyskusyjnym, czatach, blogach i w innych naszych usługach, w których użytkownik może wpisywać informacje lub wysyłać materiały. Wszelkie informacje ujawnione na tych forach internetowych stają się informacją publiczną, zatem ukazują się w mediach publicznych, takich jak wyszukiwarki internetowe i inne publicznie dostępne platformy, a także mogą być wyszukiwane lub rozprzestrzeniane przez strony trzecie. Mogą być również czytane, zbierane lub użyte przez strony trzecie do przesyłania niepożądanej korespondencji. Prosimy nie umieszczać na tych forach żadnych informacji, których nie chce się ujawnić szerokiej publiczności.

Przy zakupie produktów lub usług spółki VMware możemy również zbierać informacje dotyczące fakturowania i transakcji.

Przykłady sposobu wykorzystywania tych informacji:

 • Dostarczenie użytkownikowi produktów i usług VMware i przeprowadzenie transakcji.
 • Odpowiedź na żądanie użytkownika lub przesłanie żądanych informacji.
 • Przesłanie użytkownikowi informacji administracyjnych lub związanych z jego kontem.
 • Zarządzanie kontem użytkownika oraz udzielenie mu pomocy technicznej lub dostarczenie innych usług, takich jak uaktualnienie lub naprawa produktu, albo rekomendacja produktów i usług.
 • Otrzymywanie i zrozumienie opinii użytkownika lub jego doświadczeń.
 • Lepsze rozumienie naszych klientów i użytkowników końcowych oraz sposobu, w jaki oni używają i współdziałają z witrynami internetowymi, aplikacjami mobilnymi, produktami i usługami spółki VMware.
 • Zapewnienie klientowi spersonalizowanej obsługi oraz zastosowanie żądanych preferencji.
 • Usprawnianie niezawodności usług oraz ich funkcjonalności.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa, monitorowani i weryfikacja tożsamości lub dostępu do usług, zwalczanie spamu i innego złośliwego oprogramowania lub zagrożenia bezpieczeństwa.
 • Dostarczanie użytkownikowi informacji marketingowych i promocyjnych (jeśli przepisy prawne na to zezwalają).
 • Ocenianie skuteczności kampanii marketingowych i promocyjnych.
 • Publikowanie opinii użytkowników (za ich zgodą).
 • Współdziałanie z użytkownikiem w sieciach społecznościowych stron trzecich (zgodnie z warunkami korzystania z tych sieci społecznościowych).
 • Administrowanie pobieraniem produktów i potwierdzanie przestrzegania przez użytkownika warunków licencji i używania.
 • Informowanie użytkowników o imprezach organizowanych przez nas i naszych partnerów.
 • Kontrola jakości i szkolenie personelu.

2. Informacje zbierane automatycznie
W przypadku używania witryn, reklam online lub marketingowych wiadomości e-mail (kolektywnie określanych jako „Aktywa Internetowe”) lub aplikacji mobilnych spółki VMware:
Pewne informacje zbieramy automatycznie, kiedy użytkownik używa lub łączy się z Aktywami internetowymi lub aplikacjami mobilnymi. Informacje te niekoniecznie ujawniają bezpośrednio tożsamość użytkownika, ale mogą zawierać dane dotyczące używanego sprzętu, takie jak model urządzenia, wersję systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki internetowej (np. Firefox, Safari lub Internet Explorer), adres IP, adres MAC i identyfikator urządzenia. W niektórych krajach, włączając Europejski Obszar Gospodarczy, informacje te, w myśl obowiązujących przepisów prawnych, mogą być uważane za dane osobowe.

Automatycznie zbieramy i przechowujemy również pewne informacje w dziennikach serwerowych, takie jak: dane statystyczne aktywności użytkownika w Aktywach internetowych lub aplikacjach mobilnych; informacje, w jaki sposób użytkownik połączył się z Aktywami internetowymi lub aplikacjami mobilnymi i w jaki sposób ich używa; adres IP, rodzaj urządzenia i jego unikalny identyfikator, informacje o zdarzeniach urządzenia (takich jak awarie, aktywność systemu, ustawienia sprzętowe, rodzaj przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina żądania, polecający adres URL), ogólne położenie geograficzne (np. kraj lub miejscowość) oraz inne dane techniczne, otrzymane za pośrednictwem plików cookie, tagów pikselowych i innych technologii jednoznacznie identyfikujących przeglądarkę użytkownika. Możemy również zbierać informacje o tym, w jaki sposób urządzenie użytkownika współdziała z naszą witryną, w tym jakie odwiedzano strony i jakie klikano linki. W niektórych krajach, włączając Europejski Obszar Gospodarczy, informacje te, w myśl obowiązujących przepisów prawnych, mogą być uważane za dane osobowe.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas plików cookie i innych podobnych technologii, można znaleźć w „Zasadach korzystania z plików cookie spółki VMware”.

Przykłady sposobu wykorzystywania tych informacji:

 • Umożliwienie użytkownikowi łączenia się z Aktywami internetowymi lub aplikacjami mobilnymi.
 • Odpowiadanie na żądanie użytkownika lub przesłanie żądanych informacji.
 • Otrzymywanie i zrozumienie opinii użytkownika lub jego doświadczeń.
 • Lepsze rozumienie naszych klientów i użytkowników oraz sposobu, w jaki oni używają i współdziałają z witrynami internetowymi lub aplikacjami mobilnymi spółki VMware.
 • Zapewnienie klientowi spersonalizowanej obsługi oraz zastosowanie żądanych preferencji.
 • Usprawnianie niezawodności usług oraz ich funkcjonalności.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa, monitorowanie i weryfikacja tożsamości lub dostępu do usług, zwalczanie spamu i innego złośliwego oprogramowania lub zagrożenia bezpieczeństwa.
 • Dostarczanie użytkownikowi informacji marketingowych i promocyjnych (jeśli przepisy prawne na to zezwalają).
 • Ocenianie skuteczności kampanii marketingowych i promocyjnych.
 • Współdziałanie z użytkownikiem w sieciach społecznościowych stron trzecich (zgodnie z warunkami używania tych sieci społecznościowych).
 • Informowanie użytkowników o imprezach organizowanych przez nas i naszych partnerów.

Przy korzystaniu z produktów i usług spółki VMware:
W związku z instalowaniem przez organizację użytkownika pewnych produktów i usług spółki VMware możemy automatycznie zbierać pewne dane dotyczące działania i konfiguracji produktów i usług spółki VMware oraz sposobu używania i interakcji z tymi produktami i usługami przez naszych klientów i ich użytkowników końcowych („Dane użytkowania”). Dane użytkowania zawierają zwykle informacje techniczne otrzymywane z oprogramowania produktu lub systemu, na którym jest on zainstalowany, urządzeń mających dostęp do tych produktów i usług i/lub dzienników generowanych podczas ich użytkowania, które normalnie nie identyfikują bezpośrednio użytkownika końcowego.

Niektóre produkty i usługi spółki VMware uczestniczą w programach opinii klientów i usprawniania produktów oraz, w zależności od rodzaju programu, nasi klienci mogą mieć możliwość limitowania lub kontrolowania zakresu zbieranych informacji. Dane zbierane w tych programach są używane przez spółkę VMware w trzech zasadniczych celach:

 • ułatwiania dostarczania produktu lub usługi spółki VMware, co może obejmować upoważnienie do śledzenia, weryfikację zgodności, monitorowanie działania usług i infrastruktury, zapewnienie integralności i stabilności usług lub po prostu monitorowanie bądź rozwiązywanie problemów technicznych, tak abyśmy mogli dostarczać produkt lub usługę zgodnie ze standardami, do jakich zobowiązuje się spółka VMware;

 • udzielania rekomendacji i świadczenia pomocy technicznej związanej z użytkowaniem produktów i usług spółki VMware; oraz

 • diagnozowania problemów i ulepszania produktów i usług spółki VMware oraz powiązanej obsługi użytkownika.

Niektóre produkty i usługi spółki VMware automatycznie zbierają i przechowują pewne Dane użytkowania przy użyciu plików cookie, tagów pikselowych lub innych podobnych technologii śledzących, które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę lub urządzenie. Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas plików cookie i innych podobnych technologii, można znaleźć w „Zasadach korzystania z plików cookie spółki VMware

Tam gdzie jest to stosowne, bardziej szczegółowy opis sposobu zbierania i użycia Danych użytkowania przez spółkę VMware do własnych celów może znajdować się w umowie klienta (włącznie z opisem usługi), informacjach z ostatniej chwili lub innych ujawnieniach w ramach produktów lub usług spółki VMware. Zbierane informacje techniczne i identyfikatory są dokładniej opisane w naszym centrum zaufania i zapewnienia jakości, przy czym w niektórych przypadkach są one uzależnione od poziomu zaangażowania wybranego przez klienta.

Dane użytkowania nie zawierają żadnych materiałów klienta przesłanych do produktów lub usług spółki VMware. Jeśli indywidualny użytkownik produktów lub usług spółki VMware chce otrzymać więcej informacji na temat postępowania przy zbieraniu przez nas Danych użytkowania produktów lub usług zainstalowanych przez jego organizację, należy się skontaktować z administratorem IT tej organizacji.

3. Informacje zbierane ze źródeł osób trzecich i firm stowarzyszonych
W ramach dozwolonych obowiązującymi przepisami prawnymi możemy od czasu do czasu otrzymywać informacje o użytkowniku od osób trzecich, takich jak publiczne bazy danych, sprzedawcy, partnerzy handlowi, partnerzy wspólnego marketingu, sieci mediów społecznościowych. Przykładami informacji otrzymywanych z innych źródeł mogą być: informacje o koncie, funkcja zawodowa i profil pracownika sektora publicznego, informacje o usługach i pomocy technicznej, informacja o zainteresowaniach lub preferencjach dotyczących produktu lub usługi, informacje w widoku strony dotyczące partnera biznesowego, z którym wspólnie udostępniamy usługę lub oferty, oraz informacje historii kredytu z biura informacji kredytowej. Informacji otrzymanych od użytkownika możemy użyć w celu jego lepszego rozumienia i/lub utrzymywania i uściślania prowadzonego rejestru użytkowników, jak również w celu promowania lub optymalizacji naszych produktów i usług. Możemy ich również używać w połączeniu z informacjami o zachowaniu i preferencjach przeglądarki (otrzymywanych od naszych partnerów w zakresie danych) oraz danymi kontaktowymi i zawodowymi oraz historią transakcji ze spółką VMware (otrzymywaną z naszej bazy danych relacji z klientem), w celu ukierunkowanej reklamy i marketingu, w ramach dozwolonych obowiązującymi przepisami prawnymi i zgodnie z preferencjami użytkownika dotyczącymi reklamy/marketingu.

Informacje o użytkowniku możemy również otrzymywać od naszych firm stowarzyszonych, do których zaliczane są Dell Technologies, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks i VirtuStream („Rodzina Dell”), oraz, w zakresie dotyczącym sprzedaży i marketingu naszych wspólnych produktów i usług, od ich wyznaczonych partnerów.

Używamy tych danych w celu udzielania pomocy oraz poszerzania możliwości prowadzenia marketingu naszych produktów i usług oraz udzielania użytkownikom rekomendacji, jak również do monitorowania, zapobiegania i wykrywania oszustw.

4. Informacje przetwarzane w imieniu naszych klientów
W trakcie używania naszych produktów i usług klienci spółki VMware i ich użytkownicy końcowi mogą przesyłać informacje do usług spółki VMware w celu umieszczenia ich na serwerze lub przechowywania. Te materiały klientów są przetwarzane przez spółkę VMware w imieniu naszych klientów i podlegają zasadom ochrony prywatności określonym w umowie z klientem i niniejsze Zasady zachowania poufności informacji nie mają zastosowania odnośnie do danych osobowych zawartych w tych materiałach klienta. W myśl warunków umowy materiały klienta są przetwarzane przez spółkę VMware w ramach odpowiednich usług zapewnianych przez spółkę VMware, zgodnie z instrukcjami klienta. W razie pytań czy wątpliwości dotyczących sposobu obchodzenia się z tymi informacjami należy się kontaktować z osobą lub organizacją (np. pracodawcą), która zawarła umowę ze spółką VMware w celu umieszczania materiałów na serwerze lub ich przetwarzania przez spółkę VMware. Będziemy pomagać naszym klientom w rozwiązaniu wszelkich wątpliwości zgodnie z warunkami umowy, którą z nim zawarliśmy.

CZĘŚĆ II: JAK UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE UŻYTKOWNIKÓW

Staramy się pilnować, aby dane osobowe użytkowników udostępniać jedynie tym jednostkom, które naprawdę ich potrzebują do wypełnienia swoich zadań i obowiązków, oraz tym stronom trzecim, które mają uzasadnioną potrzebę dostępu do nich. W następujących przypadkach dane osobowe użytkowników mogą być udostępnione stronom trzecim:

 

 • Usługodawcy. Dane osobowe możemy udostępnić stronom trzecim, takim jak: sprzedawcy, konsultanci, agenci i inni usługodawcy działający w naszym imieniu. Przykładem mogą być sprzedawcy i usługodawcy, którzy pomagają w działalności marketingowej, fakturowaniu, przeprowadzaniu płatności kartami kredytowymi, analizie i interpretacji danych, pomocy technicznej i obsłudze klienta. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji nie udostępniamy, nie sprzedajemy i nie wypożyczamy danych osobowych użytkownika stronom trzecim do ich celów promocyjnych ani tych danych z nimi nie wymieniamy.

 • Partnerzy biznesowi. Dane użytkownika możemy udostępniać naszym partnerom handlowym, takim jak dystrybutorzy i sprzedawcy, w celu realizacji żądań produktów i informacji, zapewnienia ujednoliconej pomocy oraz dostarczenia klientom i potencjalnym klientom informacji na temat spółki VMware oraz jej produktów i usług.

  Spółka VMware może od czasu do czasu prowadzić łączoną sprzedaż i promocję produktów wspólnie z wybranymi partnerami biznesowymi. Dane personalne osób, które zakupiły albo zgłosiły wyraźne zainteresowanie produktem lub usługami oferowanymi w ramach łączonej promocji, mogą być udostępnione tym partnerom.

  Zwracamy uwagę, że spółka VMware nie ma kontroli nad sposobem użycia tych danych przez naszych partnerów biznesowych. Nasi partnerzy są sami odpowiedzialni za kontrolę używania przez nich danych osobowych otrzymanych w takich okolicznościach. Więcej informacji o sposobie, w jaki partnerzy posługują się danymi osobowymi, można znaleźć w ich police prywatności.

 • Firmy stowarzyszone ze spółką VMware i Rodzina Dell. Dane osobowe użytkowników możemy udostępniać naszym firmom nadrzędnym, zależnym i/lub stowarzyszonym, (włącznie z firmami Rodziny Dell i ich partnerami, jak wspomniano powyżej). Informacje mogą być udostępniane i używane w celu realizacji usług, zapewnienia pomocy, udzielania rekomendacji do optymalizacji użytkowania produktów i usług, udzielania informacji klientom i potencjalnym klientom na temat zakresu dostępnych produktów i usług, oraz do innych celów opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji.

 • Istotne interesy. Informacje możemy ujawnić, jeśli uważamy, że jest to niezbędne w celu ochrony istotnych interesów jakiejś osoby.

 • Podporządkowanie się przepisom prawnym, upoważnionym organom ścigania, organom regulacyjnym, agencjom rządowym, sądom lub osobom trzecim. Informacje możemy ujawnić, jeśli uważamy, że jest to niezbędne lub wymagane (i) przepisami prawnymi, w celu spełnienia wymagań procesu prawnego lub żądaniom organu rządowego (włącznie z wymaganiami władz publicznych dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania); lub (ii) w celu spełnienia, ustanowienia lub obrony naszych przywilejów prawnych.

 • Przeniesienie działalności firmy. Informacje dotyczące użytkowników możemy udostępnić w związku z zaistniałym lub negocjowanym połączeniem firm, sprzedażą aktywów, finansowaniem, przejęciem, rozwiązaniem, reorganizacją firmy lub podobnymi wydarzeniami. Wszystkich nabywców poinformujemy, że dane osobowe mogą być używane tylko zgodnie z niniejszą Informacją o prywatności.

 • Zgoda użytkownika. Dane osobowe użytkownika mogą za jego zgodą być udostępnione w dowolnym celu.

 • Inne prawnie uzasadnione przyczyny. W razie konieczności dane osobowe możemy udostępnić do innych prawnie uzasadnionych celów, takich jak ochrona poufnych i zastrzeżonych informacji spółki VMware lub w miarę potrzeby, aby udzielić pomocy, odpowiedzi oraz dostarczyć naszym klientom nasze produkty i usługi.

 

CZĘŚĆ III: MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

Dane osobowe, w tym dane zbierane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii, mogą być przekazane, przechowywane i przetwarzane przez nas i naszych usługodawców, partnerów i firmy stowarzyszone w Stanach Zjednoczonych i potencjalnie w innych krajach, gdzie przepisy ochrony danych osobowych mogą być inne niż w kraju użytkownika, na przykład w Kanadzie, na Filipinach, w Singapurze, Indii, Australii czy Izraelu. Gdziekolwiek dane osobowe użytkownika są przetwarzane, chronimy je zgodnie z niniejszymi Zasadami zachowania poufności informacji oraz podejmujemy odpowiednie kroki, na mocy umowy lub innymi środkami, aby odpowiednie dane osobowe były chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Kroki te obejmują stosowanie standardowych klauzuli umowy według wymagań Komisji Europejskiej przy przekazywaniu danych osobowych z firm należących do naszej grupy w EOG do innych firm należących do naszej grupy. Na życzenie możemy przesłać nasze standardowe klauzule umowy. Podobne zabezpieczenia wprowadziliśmy u naszych usługodawców, partnerów i w firmach stowarzyszonych.

CZĘŚĆ IV: ZABEZPIECZENIE I ZACHOWANIE TAJEMNICY

Spółka VMware stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i zachowanie w tajemnicy przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz wymaga ich stosowania od swoich usługodawców. Na przykład, w zależności od rodzaju danych i zakresu przetwarzania, spółka VMware instaluje fizyczne środki kontroli dostępu, szyfrowanie, internetowe zapory ogniowe, systemy wykrywania włamań oraz monitorowania sieci. Pracownicy spółki VMware mogący mieć dostęp do danych osobowych są zobowiązani do zachowania informacji w tajemnicy.

Jednak żadne procedury nigdy nie gwarantują 100% zabezpieczenia, zatem zalecamy, aby podając dane osobowe przez Internet, stosować łatwo osiągalne narzędzia takie jak: internetowe zapory ogniowe, programy antyszpiegowskie i antywirusowe oraz podobne techniki zabezpieczenia online.

CZĘŚĆ V: PRAWO DO PRYWATNOŚCI

Uaktualnianie swoich danych. Aby uaktualnić uprzednio nam dostarczone dane osobowe, prosimy zalogować się na stronie myvmware.com i uaktualnić swój profil użytkownika.

Komunikacja marketingowa. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania korespondencji od spółki VMware, łącząc się centrum subskrypcji http://info.vmware.com/content/subscription i wybierając opcję anulowania subskrypcji. Można również kliknąć przycisk „unsubscribe” lub „anuluj subskrypcję” w dowolnej otrzymanej od nas wiadomości e-mail lub wysłać do nas wiadomość e-mail na adres privacy@vmware.com.

Dodatkowe prawa dla mieszkańców EOG i innych terytoriów. Mieszkańcy niektórych terytoriów (takich jak Europejski Obszar Gospodarczy) mogą mieć prawo do egzekwowania pewnych praw do prywatności na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Będziemy realizować żądania użytkowników zgodnie ze stosownymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych. Może istnieć potrzeba zachowania pewnych informacji do celów ewidencji i/lub w celu zakończenia transakcji zainicjowanej przed żądaniem usunięcia danych.

 • Prawo do wycofania lub odmowy udzielenia zgody. W celu przetwarzania pewnych danych osobowych możemy potrzebować zgody użytkownika. W takich przypadkach użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odmówić udzielenia zgody lub ją wycofać. Nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie uprzednio udzielonej zgody, zanim została ona wycofana.

 • Prawo dostępu do danych. Użytkownik może mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych u nas.

 • Prawo do wymazania danych. W pewnych okolicznościach użytkownik może mieć prawo do wymazania przechowywanych u nas jego danych osobowych (na przykład w przypadku gdy już nie są potrzebne do celu, w jakim oryginalnie były zebrane).

 • Prawo do kwestionowania przetwarzania. Użytkownik może mieć prawo żądania, aby spółka VMware zaprzestała przetwarzania jego danych osobowych i/lub przysyłania korespondencji marketingowej.

 • Prawo do sprostowania. Użytkownik może mieć prawo żądania od nas korekty jego niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W pewnych okolicznościach użytkownik może mieć prawo żądania, aby spółka VMware ograniczyła zakres przetwarzania jego danych osobowych (na przykład jeżeli uważa, że posiadane przez nas dane osobowe są niedokładne lub przechowywane nielegalnie).

Aby egzekwować któreś z wyżej wymienionych praw, prosimy skontaktować się z nami pod adresem privacy@vmware.com, abyśmy mogli rozpatrzyć żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W celu zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa danych możemy przed realizacją żądania podjąć odpowiednie kroki w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika.

Niektóre produkty i usługi spółki VMware. Niektóre produkty i usługi spółki VMware mogą być wykorzystywane przez naszych klientów do zbierania danych osobowych użytkownika. W takich przypadkach przetwarzamy te dane osobowe jedynie w imieniu naszych klientów, zatem jeśli ktoś zamierza egzekwować swoje prawa, najpierw należy skierować swoje żądania do naszego klienta (kontrolera danych). Patrz powyżej część I, sekcja 4.

CZĘŚĆ VI: INNE INFORMACJE

Jak długo przechowujemy dane użytkownika
Zebrane dane osobowe przechowujemy tak długo, jak to jest niezbędne w ramach prawnie uzasadnionej działalności lub potrzebne w celu spełnienia zadań określonych w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji, chyba że dłuższe przechowywanie jest wymagane lub dozwolone przepisami prawnymi (na przykład ze względu na podatki, względy prawne, księgowość lub w innych celach). Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia jego danych osobowych (patrz dodatkowe informacje w sekcji „Prawo do prywatności”), wtedy my zastosujemy się do żądania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Gdy nie będziemy już mieli uzasadnionej potrzeby przetwarzania danych osobowych użytkownika, wtedy albo je usuniemy, albo zanonimizujemy, a jeśli to nie będzie możliwe (na przykład z powodu przechowywania ich w archiwalnej kopii zapasowej), zachowamy dane osobowe w sposób bezpieczny i wyizolujemy je z procesów przetwarzania, dopóki nie będzie można ich usunąć.

Dzieci
Nasze witryny internetowe, produkty i usługi nie są kierowane do osób w wieku poniżej 14 lat. Od takich osób nie zbieramy świadomie danych osobowych. Jeśli ktoś zauważy, że dziecko podało nam dane osobowe, prosimy skontaktować się z nami pod adresem privacy@vmware.com. Jeśli my zauważymy, że dziecko w wieku poniż 14 lat podało nam dane osobowe, podejmiemy kroki w celu ich usunięcia.

Odsyłacze zewnętrzne
Nasze witryny internetowe i usługi mogą zawierać odsyłacze do innych witryn internetowych albo poprzez bezpośrednie łącze, albo poprzez przyciski funkcji takich jak „udostępnij” albo „polub”. Podobnie inne witryny mogą zawierać odsyłacze do witryny internetowej lub usług spółki VMware. Spółka VMware nie ma kontroli nad tymi witrynami ani ich zasadami ochrony prywatności, które mogą się różnić od Zasad zachowania poufności informacji spółki VMware. Nie wspieramy ani nie wyrażamy żadnej opinii na temat witryn internetowych stron trzecich. Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji nie obejmują danych osobowych dobrowolnie podanych niezależnym od nas stronom trzecim. Zalecamy zapoznawanie się z zasadami ochrony prywatności znajdującymi się na odwiedzanych witrynach internatowych, w programach i usługach, aby dowiedzieć się, jak są zbierane i używane przekazane im dane.

Zmiany w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji
W miarę zmian w obowiązujących przepisach prawnych, wymaganiach technicznych lub prowadzonej działalności spółka VMware będzie okresowo korygować i uaktualniać niniejsze Zasady zachowania poufności informacji. W chwili uaktualnienia niniejszych Zasad o zachowaniu poufności informacji zostanie uaktualniona data ostatniej zmiany podana w nagłówku. W razie dokonania istotnych zmian w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji podjęte zostaną odpowiednie kroki, aby powiadomić użytkowników w sposób zgodny ze znaczeniem dokonanych zmian i stosownie do obowiązujących przepisów prawnych. Zalecamy częste sprawdzanie niniejszych Zasad zachowania poufności informacji, aby wiedzieć jak spółka VMware chroni dane użytkowników.

California Privacy Rights (Kalifornijskie Prawo do prywatności)
Firmy podlegające przepisom California Civil Code (Kalifornijskiego Kodeksu postępowania cywilnego) sekcja 1798.83 są zobowiązane do ujawniania kalifornijskim klientom, na ich żądanie, dane wszystkich stron trzecich, którym udostępniono ich dane osobowe w ciągu ubiegłego roku kalendarzowego, wraz z rodzajem danych osobowych udostępnionych stronom trzecim w celu ich bezpośredniego marketingu. Informujemy, że zgodnie z przepisami prawnymi Kalifornii, firmy są zobowiązane do tylko jednej odpowiedzi na żądanie klienta w ciągu roku kalendarzowego.

Ponadto firmy podlegające przepisom California Business and Professions Code (Kalifornijskiego Kodeksu etyki zawodowej) sekcja 22581 muszą umożliwić mieszkańcom Kalifornii w wieku poniżej 18 lat, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami witryn internetowych, usług lub aplikacji, złożenie i realizację żądania usunięcia materiałów lub informacji, przez nich publicznie zamieszczonych. Żądanie powinno zawierać szczegółowy opis konkretnego materiału lub danych, które mają być usunięte. Informujemy, że złożenie żądania nie gwarantuje całkowitego lub dokładnego usunięcia materiałów umieszczonych online, oraz że przepisy prawne nie zezwalają lub nie wymagają ich usunięcia w pewnych okolicznościach.

Mieszkańcy Kalifornii, którzy chcieliby złożyć którekolwiek z wyżej opisanych żądań, proszeni są o skontaktowanie się z nami pod adresem privacy@vmware.com.

CZĘŚĆ VII: JAK KONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI

W razie pytań dotyczących niniejszych Zasad zachowania poufności informacji prosimy pisać do nas pocztą e-mail na adres privacy@vmware.com lub pocztą zwykłą na adres: Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.