Engagemang för tillgänglighet

VMware engagerar sig för att hjälpa kunder att göra sina produkter och tekniker tillgängliga för individer med funktionsnedsättningar. Alla tillgängliga VPAT (Voluntary Product Accessibility Template; frivillig produkttillgänglighetsmall) innehåller VMware-produkternas tillgänglighetsfunktioner som syftar till att uppfylla föreskrifterna i Section 508-standarderna.

VPAT för VMwares datacenterprodukter
VPAT för VMwares klientprodukter