Ikraftträdandedatum: 3 januari 2018

VMware, Inc. och dess koncernbolag (”VMware”, ”vi”, ”oss” och ”vår/vårt”) har åtagit sig att skydda integriteten hos våra besökare, kunder, affärspartner, slutanvändare och evenemangsdeltagare.

Följande sekretesspolicy förklarar de olika sätt på vilka VMware samlar in, använder och för vidare personuppgifter. Vänligen ta dig tid att läsa policyn noggrant.

VMwares sekretesspolicy: Denna policy behandlar de personuppgifter som vi samlar in under utövandet av vår verksamhet, bland annat via våra webbplatser, våra produkter och tjänster (till exempel i produktåterkopplingar och undersökningar), våra mobilappar (där de är länkade) och på andra sätt (t.ex. vid våra evenemang samt försäljnings- och marknadsaktiviteter).

Cookiepolicy: Denna klausul behandlar hur vi använder cookies och annan liknande spårningsteknik när du besöker våra webbplatser eller använder våra produkter och tjänster och mobilappar.

Sekretessförklaring gentemot sökanden: Denna sekretessförklaring behandlar de personuppgifter som vi samlar in i samband med våra rekryteringsförfaranden.

Mobilappsklasuler: När det gäller VMwares mobilappar som används av VMware för egna ändamål (t.ex. mobilapparna VMworld eller VMware Partner Central) gäller VMwares sekretesspolicy. I den mån datainsamlingen, användningen och/eller spridningen av sådana mobilappar avviker från de allmänna villkoren i VMwares sekretesspolicy har dessa mobilappar egna sekretessklausuler som kompletterar VMwares sekretesspolicy. För mer information om datainsamlingspraxis genom vissa mobilappar, se sekretessklausulen som rör den VMware-mobilapp som du har installerat. När det gäller mobilappar som har utvecklats av VMware men som används av våra kunder eller partner för deras ändamål ska du kontakta vår kund eller partner (din organisation) för att göra dig införstådd med deras datainsamlings- och användningspraxis.

Tilläggsklausuler: VMware kan tillhandahålla ytterligare ”just-in-time”-upplysningar eller ytterligare information om datainsamling, användning och delning av specifika webbplatser, mobilappar, produkter och tjänster. Sådana meddelanden kan komplettera eller klargöra VMwares sekretesspraxis eller ge dig ytterligare valmöjligheter när det gäller hur VMware behandlar dina data.

VMWARES SEKRETESSPOLICY

VMware, Inc. och dess koncernbolag (”VMware”, ”vi”, ”oss” och ”vår/vårt”) har åtagit sig att skydda integriteten hos våra besökare, kunder, affärspartner, slutanvändare och evenemangsdeltagare. 

Denna sekretesspolicy beskriver den sekretesspraxis som gäller för vår insamling, användning och utlämnande av personuppgifter via VMwares webbplats, produkter, tjänster och mobilappar (där de är länkade eller hänvisar till denna sekretesspolicy), liksom i samband med våra evenemang, försäljnings- och marknadsaktiviteter. 

VMware kan tillhandahålla ytterligare ”just-in-time”-upplysningar eller ytterligare information om datainsamling, användning och delning av dessa specifika webbplatser, mobilappar, produkter och tjänster och program. Dessa upplysningar kan komplettera eller klargöra VMwares sekretesspraxis under de omständigheter som beskrivs eller ge dig ytterligare val om hur VMware behandlar dina data.

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, kontakta oss på privacy@vmware.com.

DEL I: VILKEN INFORMATION VI SAMLAR IN OCH HUR VI ANVÄNDER DEN

1. Information som vi samlar in om dig
Vi samlar in personuppgifter när du frivilligt ger oss sådana. Till exempel samlar vi in personuppgifter när du beställer, registrerar dig för (eller använder) eller begär information om produkter eller tjänster från VMware, prenumererar på marknadsföringskommunikation, begär support, fyller i undersökningar, ger produktåterkoppling eller registrerar dig för ett VMware-evenemang eller -webbinarium. Vi kan också samla in personuppgifter om dig offline, till exempel när du deltar i ett av våra evenemang, under telefonsamtal med försäljningsrepresentanter eller när du kontaktar kundsupport. Vi kan använda denna information i kombination med annan information vi samlar in om dig, i enlighet med vad som anges i denna policy.

De personuppgifter som vi samlar in kan innehålla kontaktinformation som ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress, användar-id och lösenord samt kontaktinställningar. De kan också innehålla professionell information, till exempel din jobbtitel, avdelning eller arbetsroll, samt arten av din förfrågan eller kommunikation. Vi samlar också in information som du väljer att ge till oss när du fyller i fritextrutor i våra formulär (till exempel i samband med evenemangsregistrering, produktåterkoppling eller enkätfrågor). Dessutom kan vi samla in personuppgifter som du har uppgett på våra elektroniska anslagstavlor, i chattfunktioner, bloggar och våra andra tjänster som du kan posta information och material till. All information som anges i sådana forum blir offentlig information och kan därför komma att synas offentligt, till exempel via sökmotorer eller andra offentligt tillgängliga plattformar, och kan ”crawlas” eller sökas upp av tredje part. Den kan också läsas, samlas in eller användas av andra användare för att skicka dig oönskade meddelanden. Vänligen publicera inte någon information som du inte vill avslöja för allmänheten.

Vid köp av VMwares produkter eller tjänster kan vi också samla in fakturerings- och transaktionsinformation.

Exempel på hur vi kan använda sådan information är följande:

 • I syfte att förse dig med VMware-produkter och -tjänster och att bearbeta transaktioner.
 • I syfte att svara på dina önskemål eller lämna information som begärts av dig.
 • I syfte att skicka administrativ eller kontorelaterad information till dig.
 • I syfte att hantera ditt konto och tillhandahålla support eller andra tjänster, till exempel produktuppdateringar, korrigeringar och rekommendationer av produkter och tjänster.
 • I syfte att mottaga och förstå din återkoppling eller användarupplevelse.
 • I syfte att bättre förstå våra kunder och slutanvändare och hur de använder och interagerar med VMwares webbplatser, mobilappar, produkter och tjänster.
 • I syfte att tillhandahålla en personlig upplevelse och implementera de inställningar du begär.
 • I syfte att förbättra tjänstens tillförlitlighet eller förbättra funktioner och funktionalitet.
 • I syfte att förbättra säkerheten, övervaka och verifiera identitet eller serviceåtkomst, bekämpa spam eller andra skadliga program och säkerhetsrisker.
 • I syfte att tillhandahålla marknadsföring och marknadsföringskommunikation (där detta överensstämmer med lagen).
 • I syfte att bedöma effektiviteten av marknadsföring och kampanjer.
 • I syfte att posta recensioner (med ditt förhandsgodkännande).
 • I syfte att interagera med dig på tredje parts sociala nätverk (med förbehåll för det nätverkets användarvillkor).
 • I syfte att administrera produktnedladdningar och för att säkerställa att du uppfyller våra licensvillkor och andra användarvillkor.
 • I syfte att kommunicera med dig om våra evenemang eller våra partnerhändelser.
 • I syfte att utföra kvalitetskontroll och personalutbildning.

2. Information som vi samlar in automatiskt
Vid användning av VMwares webbplatser, onlineannonser eller e-post med marknadsföring (kollektivt ”onlineegendom”) eller mobilappar:
Vi inhämtar automatiskt viss information när du använder eller öppnar onlineegendom eller mobilappar. Sådan information avslöjar inte nödvändigtvis din identitet direkt, men kan innehålla information om den specifika enhet du använder, till exempel maskinvarumodell, operativsystemversion, webbläsarprogram (till exempel Firefox, Safari eller Internet Explorer) och din internetprotokoll (IP) adress/MAC-adress/enhetsidentifierare. I vissa länder, inklusive Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan sådan information betraktas som personuppgifter enligt gällande lagstiftning om dataskydd.

Vi samlar också automatiskt in och lagrar viss information i serverloggar, till exempel statistik över dina aktiviteter i onlineegendom eller mobilappar, information om hur du kom till och använde onlineegendom eller mobilappar, din IP-adress och enhetstyp samt unika identifieringsnummer för enheter, information om enhetshändelser (t.ex. systemfel, systemaktiviteter och hårdvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran samt referenswebbadress), allmän geografisk plats (t.ex. lokalisering på land- eller stadsnivå) samta andra tekniska data som samlas in via cookies, pixeltaggar och annan liknande teknik som unikt identifierar din webbläsare. Vi kan också samla in information om hur din enhet har interagerat med vår webbplats, inklusive vilka sidor som har besökts och vilka länkar som har klickats på. I vissa länder, inklusive Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan sådan information betraktas som personuppgifter enligt gällande lagstiftning om dataskydd.

För mer information om vår användning av cookies och annan liknande spårningsteknik, se vår cookieklausul.

Exempel på hur vi kan använda denna information är följande:

 • I syfte att tillgängliggöra onlineegendom eller mobilapp.
 • I syfte att svara på dina önskemål eller lämna information som begärts av dig.
 • I syfte att mottaga och förstå din återkoppling eller användarupplevelse.
 • I syfte att bättre förstå våra kunder och slutanvändare och hur de använder och interagerar med onlineegendom och mobilappar.
 • I syfte att tillhandahålla en personlig upplevelse och implementera de inställningar du begär.
 • I syfte att förbättra tjänstens tillförlitlighet eller förbättra funktioner och funktionalitet.
 • I syfte att förbättra säkerheten, övervaka och verifiera identitets- eller serviceåtkomst, bekämpa spam eller andra skadliga program eller säkerhetsrisker.
 • I syfte att tillhandahålla marknadsföring och marknadsföringskommunikation (där detta överensstämmer med lagen).
 • I syfte att bedöma effektiviteten av marknadsföring och kampanjer.
 • I syfte att interagera med dig på tredje parts sociala nätverk (med förbehåll för det nätverkets användarvillkor).
 • I syfte att kommunicera med dig om våra evenemang eller våra partnerhändelser.

Vid användning av VMware-produkter och -tjänster:
I samband med din organisations utplacering av vissa VMware-produkter och -tjänster kan vi automatiskt samla in vissa uppgifter om prestanda och konfiguration av VMware-produkterna och -tjänsterna, samt våra kunders och deras slutanvändares konsumtion av och interaktion med och användning av sådana produkter och tjänster (”Användardata”). Användardata är i allmänhet teknisk information som erhålls från produktprogramvara eller system som är värd för tjänsterna, enheter som kommer åt dessa produkter och tjänster och/eller loggfiler som genereras under sådan användning som vanligtvis inte direkt identifierar en slutanvändare.

Vissa VMware-produkter och -tjänster ingår i VMwares förbättringsprogram för kundproduktupplevelse, och beroende på program kan våra kunder ha möjlighet att begränsa eller kontrollera omfattningen av insamlade uppgifter. När information samlas in genom sådana program används informationen av VMware för tre huvudändamål:

 • I syfte att underlätta leveransen av VMware-produkten eller -tjänsten i fråga, vilket kan innefatta behörighetskontroll, efterlevnadskontroll, övervakning av tjänster och infrastrukturprestanda, säkerställandet av integriteten och stabiliteten hos tjänster, eller helt enkelt bara övervakning och teknisk problemlösning så att vi kan leverera produkten eller tjänsten enligt de standarder som VMware har åtagit sig att uppfylla.

 • I syfte att ge rekommendationer på och stödja användningen av VMware-produkter och -tjänster.

 • I syfte att diagnostisera problem med och förbättra VMware-produkter och -tjänster samt relaterade användarupplevelser.

Vissa VMware-produkter och -tjänster samlar in och lagrar automatiskt vissa användardata genom cookies, pixeltaggar eller andra liknande spårningstekniker som unikt identifierar en webbläsare eller enhet. För mer information om vår användning av cookies och annan liknande spårningsteknik, se vår cookieklausul.

I tillämpliga fall kan kundavtal (inklusive servicebeskrivningar), ”just-in-time”-upplysningar eller annan information i VMware-produkterna eller -tjänsterna mer detaljerat beskriva hur VMware samlar in och använder användardata för egna ändamål. De insamlade tekniska uppgifterna och identifierarna beskrivs vidare i vårt Trust & Assurance Center och beror i vissa fall på den nivå av programdeltagande som kunden har valt.

Användardata inkluderar inte något kundinnehåll som laddas upp till VMware-produkter eller -tjänster. Om du är en enskild användare av VMware-produkter eller -tjänster och du behöver mer information om våra rutiner kring insamling av användardata ur produkter och tjänster som används av din organisation, kontakta din IT-administratör.

3. Information från tredje part och anknutna företag
Från tid till annan kan vi, enligt vad som är tillåtet enligt gällande lag, erhålla information om dig från tredjepartskällor, t.ex. offentliga databaser, återförsäljare och kanalpartner, gemensamma marknadsföringspartner samt sociala medier. Exempel på information som vi kan få från andra källor är: kontoinformation, arbetsroll och offentlig sysselsättningsprofil, service- och supportinformation, information om dina produkt- eller serviceintressen eller preferenser, sidvisningsinformation från affärspartner som vi bedriver gemensamma tjänster eller erbjudanden med samt kredithistoriksinformation från kreditinstitut. Vi kan använda den information vi mottar från dig för att bättre förstå dig och/eller upprätthålla och förbättra tillförlitligheten hos den information som vi har om dig, samt att positionera, marknadsföra eller optimera våra produkter och tjänster. Vi kan även använda denna information i anslutning till dina vanliga användarrutiner/preferenser (som erhållits från våra datapartner) och dina kontaktuppgifter, din professionella information samt VMware-transaktionshistorik (som erhållits från vår databas med kundrelationer) för att leverera riktade annonser och marknadsföring till dig, när så är tillåtet enligt gällande lagstiftning och i enlighet med dina marknadsföringspreferenser.

Vi kan också erhålla information om dig från våra anslutna företag, inklusive Dell Technologies, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks och VirtuStream (”Dell-familjen”) samt, i den utsträckning som sådana är involverade i försäljning och marknadsföring av våra gemensamma produkter och tjänster, utsedda partner till dessa.

Vi kommer att använda denna information för att ge stöd såväl som för att förbättra vår förmåga att tillhandahålla relevant marknadsföring, produkter, tjänster och rekommendationer till dig, samt att hjälpa till att övervaka, förebygga och upptäcka bedrägerier.

4. Information som vi behandlar för våra kunders räkning
Vid användning av våra produkter och tjänster kan VMware-kunder och deras slutanvändare skicka in eller ladda upp information till VMwares tjänster för hosting eller lagring. Kundinnehållet behandlas av VMware å kundens vägnar, och vår integritetspraxis regleras av det kontrakt vi har på plats med våra kunder. Denna sekretesspolicy gäller inte personuppgifter som ingår i sådant kundinnehåll. I enlighet med sådana villkor behandlar VMware sådant kundinnehåll för att tillhandahålla relevanta VMware-tjänster i enlighet med våra kunders instruktioner. Om du har några frågor eller funderingar avseende hur sådan information hanteras, bör du kontakta den person eller enhet som har avtalat med VMware att använda VMware-tjänsten i syfte att vara värd för eller bearbeta sådan information (t.ex. din arbetsgivare). Vi hjälper våra kunder att ta itu med eventuella problem som kan uppstå i enlighet med villkoren i vårt avtal med dem.

DEL II: HUR VI DELAR DIN INFORMATION

Vi ser till att dina personuppgifter endast kan tillgås av dem som verkligen behöver dem för att kunna utföra sina uppgifter och skyldigheter, och att endast dela dem med tredje part som har ett legitimt syfte att få tillgång till dem. Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part under följande omständigheter:

 • Tjänsteleverantörer: Vi kan dela din information med tredje part, som leverantörer, konsulter, agenter och andra tjänsteleverantörer som arbetar på våra vägnar. Exempel är leverantörer och tjänsteleverantörer som tillhandahåller hjälp med marknadsföring, fakturering, behandling av kreditkortsbetalningar, dataanalys och insikter, tekniskt stöd och kundservice. Om det inte beskrivs i denna sekretesspolicy delar vi inte, säljer, hyr ut eller handlar med någon av dina personuppgifter med tredje part för eget marknadsföringssyfte.

 • Affärspartner: Vi kan tillhandahålla din information till våra kanalpartner, som distributörer och återförsäljare, för att uppfylla produkt- och informationsförfrågningar, för att effektivt leverera enhetligt stöd och för att ge kunder och prospektiva kunder information om VMware och dess produkter och tjänster.

  VMware kan från tid till annan delta i gemensamma försäljnings- eller produktkampanjer med utvalda affärspartner. Om du köper eller specifikt uttrycker intresse för en gemensamt erbjuden produkt, kampanj eller tjänst, kan vi dela relevanta personuppgifter med dessa partners.

  Tänk på att VMware inte kontrollerar våra affärspartners användning av sådan information. Våra partner ansvarar själva för hur de använder personuppgifter som samlats in under dessa omständigheter. Vi rekommenderar att du granskar den relevanta partnerns sekretesspolicy för att få mer information om hanteringen av dina personuppgifter.

 • VMware-affiliates och Dell-familjen: Vi kan dela din information med våra moderbolag, dotterbolag och/eller affiliates (inklusive Dell-familjens företag och deras partner enligt det som nämnts ovan). Denna information kan delas och användas för att tillhandahålla tjänster och support, tillhandahålla rekommendationer för att optimera produkt- och tjänsteanvändning, för att ge kunder och potentiella kunder information om utbudet av tillgängliga produkter och tjänster samt för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy.

 • Vitala intessen: Vi kan dela med oss av information där vi anser det nödvändigt för att skydda någon persons vitala intressen.

 • Överensstämmelse med lagar eller behöriga brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter, myndigheter, domstolar eller tredje part: Vi kan dela med oss av information där vi anser att upplysningar är nödvändiga eller erforderliga (i) enligt lagstiftning eller regelverk, för att följa rättsliga processer eller myndighetsförfrågningar inklusive för att uppfylla offentliga myndigheters krav på att uppfylla regelverk rörande lika möjligheter, nationens säkerhet eller brottsbekämpning, eller (ii) att utöva, etablera eller försvara våra lagliga rättigheter.

 • Affärstransaktioner: Vi kan dela eller överföra dina uppgifter i samband med eller under förhandlingar om eventuell fusion, försäljning av företagstillgångar, finansiering, förvärv, upplösning, företagsreorganisation eller liknande händelse. Vi informerar eventuell köpare om att din information endast ska användas i enlighet med denna sekretesspolicy.

 • Med ditt samtycke: Vi kan dela med oss av dina personuppgifter för alla typer av ändamål med ditt samtycke.

 • Andra legitima affärssyften: Vi kan dela med oss av dina personuppgifter när det är nödvändigt för andra legitima ändamål, till exempel för att skydda VMwares konfidentiella och proprietära uppgifter eller om det behövs för att ge support eller svar till våra kunder eller för att tillhandahålla våra produkter och tjänster till våra kunder.
DEL III: INTERNATIONELL INFORMATIONSÖVERFÖRING

Personuppgifter, inklusive personuppgifter insamlade i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EEA”) eller Schweiz, kan överföras, lagras och behandlas av oss och våra tjänsteleverantörer, partner och affilierade i USA samt eventuellt andra länder vars dataskyddslagar kan vara annorlunda än lagarna som gäller i landet där du är bosatt, till exempel Kanada, Filippinerna, Singapore, Indien, Australien och Israel. Vi skyddar dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy varhelst de behandlas och kommer att vidta lämpliga avtalsenliga eller andra åtgärder för att skydda relevanta personuppgifter i enlighet med gällande lagar. Dessa steg innefattar genomförandet av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter från våra koncernföretag inom EES till våra övriga koncernföretag. Våra standardavtalsklausuler kan tillhandahållas på begäran. Vi har vidtagit liknande lämpliga skyddsåtgärder med våra tjänsteleverantörer, partner och affilierade.

DEL IV: SÄKERHET OCH SEKRETESS

VMware upprätthåller (och kräver att tjänsteleverantörer upprätthåller) lämpliga organisatoriska och tekniska rutiner som är utformade för att skydda säkerheten och konfidentialiteten kring personuppgifter. Till exempel använder VMware fysisk åtkomstkontroll, kryptering, brandväggar, intrångsdetektering och nätverksövervakning beroende på informationens art och omfattningen av bearbetningen. VMwares personal som kan ha tillgång till personuppgifter är skyldiga att hålla denna information konfidentiell.

Dock är inga säkerhetsprocedurer eller protokoll garanterade att vara 100 % säkra, så vi uppmanar dig att vara försiktig när du utlämnar personuppgifter online och att använda tillgängliga verktyg, till exempel internet-brandväggar, antivirusprogram och antispywareprogramvara samt liknande teknik för att skydda dig online.

DEL V: DINA SEKRETESSRÄTTIGHETER

Uppdatering av din information: Om du vill uppdatera personuppgifter som du har lämnat till oss, logga in på myvmware.com och uppdatera din profil.

Marknadskommunikation: Du kan välja bort marknadsföringskommunikation från VMware genom att gå till VMware prenumerationscentrum på http://info.vmware.com/content/subscription och avanmäla prenumerationen. Du kan också avstå genom att klicka på ”unsubscribe” i e-postmeddelanden med marknadsföringskommunikation som vi skickar dig, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@vmware.com.

Ytterligare rättigheter för EES och vissa andra territorier: Om du är bosatt inom vissa territorier (t.ex. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) kan du ha rätt att utöva vissa sekretessrättigheter som är tillgängliga för dig enligt gällande lagar. Vi behandlar din förfrågan i enlighet med gällande dataskyddslagar. Vi kan behöva behålla viss information för dokumentationsändamål och/eller för att slutföra transaktioner som du påbörjade innan du begärde radering.

 • Rätt att inte ge samtycke eller återkalla samtycke: Vi kan komma att efterfråga ditt samtycke för att behandla vissa personuppgifter. När vi gör det har du rätt att inte ge ditt samtycke eller att vid varje tillfälle dra tillbaka ditt samtycke. Detta påverkar inte bearbetningens laglighet på grundval av samtycke innan det återkallas.

 • Rätt till åtkomst: Du kan ha rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig.

 • Rätt till borttagning: Under vissa omständigheter kan du ha rätt att radera personuppgifter som vi har om dig (till exempel om de inte längre är nödvändiga för de syften för vilka de ursprungligen samlades in).

 • Rätt till att bestrida behandling: Du kan ha rätt att begära att VMware slutar behandla dina personuppgifter och/eller slutar skicka marknadskommunikation till dig.

 • Rätt till rättelser: Du kan ha rätt att begära att vi korrigerar eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.

 • Rätt till att begränsa behandling: Du kan ha rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter (till exempel om du tror att personuppgifterna vi har om dig inte är korrekta eller lagliga).

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen kontakta privacy@vmware.com så att vi kan hantera din begäran i enlighet med gällande lagstiftning. För att skydda din integritet och säkerhet kan vi vidta åtgärder för att verifiera din identitet innan vi hanterar din begäran.

Vissa VMware-produkter och -tjänster: Vissa VMware-produkter och -tjänster kan användas av våra kunder för att samla in personuppgifter om dig. I sådana fall behandlar vi sådana personuppgifter uteslutande för våra kunders räkning och alla personer som vill utöva sina rättigheter bör först rikta sin begäran till vår kund (datakontrollanten). Se del 1, avsnitt 4 ovan.

DEL VI: ANNAN INFORMATION

Hur länge behåller vi dina personuppgifter

Vi behåller personuppgifter som vi samlar in om dig när vi har ett legitimt verksamhetsbehov, måste göra det och/eller så länge som behövs för att uppfylla de syften som anges i denna sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (till exempel skattemässiga, juridiska, bokföringsrelaterade eller andra syften). Du kan när som helst begära att dina personuppgifter tas bort (se avsnittet ”Dina sekretessrättigheter” för mer information) och vi kommer att hantera din begäran i enlighet med gällande lagar.

När vi inte har något legitimt verksamhetsbehov av att behöva hantera dina personuppgifter kommer vi antingen att radera dem eller anonymisera dem, eller om detta inte är möjligt (till exempel för att dina personuppgifter finns arkiverade som säkerhetskopior) kommer vi att på ett säkert sätt lagra personuppgifter och isolera dem från ytterligare bearbetning tills borttagning är möjlig.

Barn

Vår webbplats, våra produkter och tjänster är inte riktade till personer under 14 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter om sådana individer. Om du blir medveten om att ett barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss på privacy@vmware.com. Om vi blir medvetna om att ett barn under 14 år har gett oss personuppgifter kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort sådan information.

Externa länkar

Vår webbplats och våra tjänster kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser via direkta länkar eller genom applikationer som ”dela”- eller ”gilla”-knappar. Andra webbplatser kan innehålla länkar till VMwares webbplats eller tjänster. VMware kontrollerar inte sådana webbplatser eller deras sekretesspraxis, vilken kan avvika från VMwares sekretesspolicy. Vi stöder inte eller förmedlar några uppfattningar om tredje parts webbplatser. De personuppgifter du väljer att ge ut till orelaterade parter omfattas inte av denna sekretesspolicy. Vi uppmanar dig att granska de sekretesspolicyer som finns på sådana andra webbplatser, tjänster och applikationer för att förstå hur din information kan samlas in och användas.

Ändringar i denna sekretesspolicy

VMware kommer regelbundet att granska och uppdatera denna sekretesspolicy till följd av juridiska, tekniska och affärsmässiga utvecklingar. När vi uppdaterar denna sekretesspolicy nedtecknar vi datumet för den senaste revisionen ovan. Om vi gör väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig på ett sätt som står i proportion till betydelsen av de förändringar vi gör och i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Vi uppmuntrar dig att granska denna sekretesspolicy ofta för att hålla dig informerad om hur VMware skyddar din information.

Sekretessrättigheter i Kalifornien

En verksamhet som omfattas av California Civil Code avsnitt 1798.83 är skyldig att på begäran till sina kunder i Kalifornien avslöja identiteten hos tredje part till vilka verksamheten har lämnat personuppgifter under föregående kalenderår tillsammans med den typ av personuppgifter som lämnats för tredje partens direkta marknadsföringsändamål. Observera att enligt Kaliforniens lag behöver företag bara svara på en kundförfrågan en gång under ett kalenderår.

Dessutom måste en verksamhet som omfattas av California Business and Professions Code avsnitt 22581 tillåta invånare i Kalifornien under 18 år som är registrerade användare av webbplatser, tjänster eller applikationer att begära och uppnå borttagande av innehåll eller information som de publicerat offentligt. Din begäran bör innehålla en detaljerad beskrivning av det specifika innehållet eller den information som ska tas bort. Observera att din förfrågan inte garanterar fullständig eller omfattande borttagning av innehåll eller information som skickats in online och att lagen inte tillåter eller kräver borttagning under alla omständigheter.

Om du är invånare i Kalifornien och vill genomföra en typ av förfrågan som beskrivs ovan, kontakta oss på privacy@vmware.com.

DEL VII: HUR KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller betänkligheter angående denna sekretesspolicy kan du skriva till oss på privacy@vmware.com eller via brev till: Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.